Skip to content

“Het NVLT bestuur adviseert de luchtvaarttechnici om tot nader order niet meer mee te vliegen i.v.m. een Aircraft On Ground A.O.G. of uitzending situatie!”

“Het bestuur adviseert de luchtvaarttechnici tot nader order om niet meer mee te vliegen i.v.m. een Aircraft On Ground A.O.G. of uitzending situatie!”

Beste NVLT-leden bij KLM, KLC, Transavia en RJC,

Onlangs hebben we jullie geïnformeerd over het feit dat KLM voor de hele groep afspraken heeft kunnen maken over een alternatief testprotocol voor de bemanningen, zodat de operatie uitgevoerd kan blijven worden.

In plaats van een corona sneltest voor de terugvlucht naar Nederland, worden crews getest voor vertrek en na terugkomst in Nederland. Daarnaast moeten zij binnen 72 uur terugvliegen naar Nederland en op het buitentstation als bemanning zoveel mogelijk in één “bubbel” blijven. Dit testprotocol is ingegaan per 23 januari 2021.

De afspraak over het alternatieve testprotocol voor vliegtuigbemanningen is in samenwerking tussen KLM en het RIVM gerealiseerd en door een ministeriële regeling bekrachtigd.

Vanuit de NVLT hebben wij direct aan KLM gevraagd of deze oplossing ook met toestemming van de overheid mag worden toegepast voor technici, die meereizen om onderhoudswerkzaamheden op buitenstations te verrichten. Immers, bij een AOG-situatie komt de vluchtuitvoering (vliegtuig, passagiers en crew) stil te staan en kan het direct ‘opsturen’ van een technicus vanuit Nederland nodig zijn.

KLM heeft eerder gedreigd om de operatie te staken als het risico zou bestaan dat cabine- of vliegercollega’s achter zouden moeten blijven op een buitenstation vanwege een positieve coronatest ter plaatse. Daarom is de alternatieve afspraak gemaakt en ook goedgekeurd door de overheid.

Een technicus is echter op grond van internationale ICAO- en IATA-regels géén crewmember en wordt gewoon beschouwd als ‘passagier’. Ook niet als hij als ‘crew‘ zou worden bijgeschreven op de General Declaration (GENDEC) van een vlucht. Dit kan daarom problemen opleveren bij de terugvlucht, als door de plaatselijke autoriteiten of afhandelaar toch een negatieve sneltest wordt geëist. Maar bij terugkeer in Nederland zouden er om die reden ook moeilijkheden kunnen ontstaan bij douane of met de Koninklijke Marechaussee.

Onze CEO Pieter Elbers zei eerder over dit onderwerp: _” Laat ik nogmaals vooropstellen dat we met elkaar er echt alles aan moeten doen om Corona te bestrijden. Tegelijkertijd staan we als KLM ook voor een veilig werkklimaat van medewerkers. Collega’s mogelijk moeten achterlaten na een positieve sneltest past daar niet bij.”_

Onze hoop was dat het alternatieve testprotocol voor crews ook formeel en door de RIVM en de overheid goedgekeurd, voor luchtvaarttechnici zou mogen worden toegepast. Tot op heden hebben wij echter ondanks vele verzoeken en overleg achter de schermen niet van KLM te horen gekregen dat er op dit moment een formeel toegestaan alternatief testprotocol voor technici mag worden toegepast. Dat betekent dat er dus op dit moment géén vrijstellingsmaatregel voor het testen voor luchtvaarttechnici voor de terugvlucht is en dat mede hierdoor het risico aanwezig is dat je na uitzending kan blijven staan in het buitenland.

Om deze reden kunnen wij niet anders dan onze leden adviseren *om tot nader order niet in te stemmen met meevliegen en/of uitzending.* Als er alsnog formele goedgekeurde maatregelen van kracht worden, zullen we jullie daarover uiteraard direct informeren.

Het bestuur

Back To Top
Zoeken