Skip to content

Historische stap voor KLM-technici!

Aanvullende toezeggingen voor technici

Jullie overweldigende hoeveelheid aanmeldingen voor de actievergaderingen heeft er voor gezorgd dat KLM aanvullende toezeggingen heeft gedaan aan de NVLT. Samenwerken als sterke vakbond loont!

Wat het bestuur betreft maken deze toezeggingen dat wij het eindbod + de aanvullingen, alsnog POSITIEF aan jullie gaan voorleggen. Daarom worden morgen de actievergaderingen omgezet in NORMALE LEDENVERGADERINGEN, waar jullie gevraagd worden te stemmen over het totale resultaat.

Samen sterk!
Al met al ligt er nu een pakket op tafel, dat een duidelijke plus voor alle NVLT-leden bij KLM oplevert! De onderlinge steun en gezamenlijke solidariteit hebben het verschil gemaakt en ervoor gezorgd dat onze inzet, betrokkenheid en zeer specifieke kunde nu beter erkend en gewaardeerd wordt.

Stemming ledenvergadering
Morgen wordt er met een normale meerderheid (50% +1) gestemd over het eindbod + de extra toezeggingen + het aangepaste loonvoorstel. We gaan er vanuit dat alle aangemelde leden morgen naar de vergaderingen komen, om deze historische stap voor KLM-technici positief te beoordelen.

Toezeggingen naast het eindbod

  • Er komt óf een eigen KLM Techniek cao per 1 maart 2025 óf Bijlage 17 wordt aangevuld met ‘specifieke arbeidsvoorwaardelijke kenmerken voor de luchtvaarttechniek’. Eventueel kan er ook een door partijen ‘gezamenlijk vastgesteld alternatief’ worden afgesproken. Er zal tijdens de looptijd een gezamenlijk onderzoek worden gedaan naar de keuzes;

    Dit is een concrete toezegging van KLM dat specifieke arbeidsvoorwaarden van technici zullen worden vastgelegd, zodat die ook verder kunnen ontwikkelen náást of binnen de bestaande grond cao. Het bestuur vindt dit een positieve afspraak, waarmee de noodzakelijke afspraken voor behoud en werving van technici bij KLM verder kunnen worden ingevuld.

  • De arbeidsmarkttoeslag zal met 2,5% worden verhoogd naar 8,5% voor de medewerkers in de T-OSG schalen;

    Dit is een extra verbetering bovenop de verhoging door het inbouwen van de TTEAV in het loon in de T OSG schaal en de verhoging door het meetellen van de Part66 vergoeding en 1 type autorisatie in de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, DI-budget, winstdelingsregeling en in het pensioen.

Loonparagraaf cao
Naar aanleiding van de loon afspraken bij de vliegers, heeft KLM toegezegd deze te vertalen naar de grond cao. Zij stellen daarbij voor om de €135 structureel per 1 september 2023, om te zetten naar een verhoging van 2% met een bodem van €135. De €500 eenmalig wordt aangepast naar 2% van het bruto jaarloon.

Ook dit nemen wij mee in de stemming tijdens de ledenvergaderingen van morgen.

Vragen
Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden!

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! Klik/tik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken