Skip to content

Hoe gaan we verder bij RJC Martinair…….?

Ontwikkelingen ten aanzien van de aanvraag tot erkenning van de NVLT als overlegpartner bij het Regional Jet Center Martinair, leidden bij ons tot de behoefte onze leden te raadplegen.
Op 15 juli heeft Martinair ons laten weten niet langer principiële bezwaren te hebben tegen deelname van de NVLT als overleg partij. De erkenning moest echter wel wachten tot het moment dat de onderhandelingen voor een RJC Martinair cao daadwerkelijk van start zouden gaan.
In de tussentijd zouden wij worden meegenomen in de ontwikkelingen ten aanzien van de vorm waarin die cao zou moeten worden gegoten. Wij waren daarmee akkoord. Deze informatie hebben wij op 16 juli met de leden gedeeld in een nieuwsbrief op onze web site.

Op 8 oktober hebben wij weer met Martinair gesproken. Aanleiding was de onduidelijkheid over wie er verantwoordelijk was voor het uitlekken van informatie die er op duidde dat het RJC Martinair onder de Metalelektro cao zou gaan vallen. Tevens hebben wij de gelegenheid genomen om met Martinair vast te stellen wat nu de status en positie van de NVLT was ten aanzien van de erkenning.
De reactie was wat ons betreft teleurstellend. Martinair ontkende dat zij zou hebben toegezegd de NVLT te erkennen onder de genoemde voorwaarden. Nu zei Martinair dat zij zal onderzoeken welke rol de NVLT zou kunnen spelen op het moment dat cao onderhandelingen zouden starten. Wat ons betreft hebben wij dit niet afgesproken en constateren wij een terugtrekkende beweging van Martinair. Overigens is de tekst in de nieuwsbrief van 16 juli op voorhand met Martinair gedeeld en overeengekomen.

Op 30 oktober hebben wij Martinair laten weten ons in dit nieuwe standpunt niet te kunnen vinden. Wij hebben gevraagd voor het einde van die week duidelijk aan te geven wat nu het standpunt van Martinair is. Bij uitblijven van een reactie of een standpunt dat anders is dan dat van 15 juli zullen wij een leden raadpleging houden.
Helaas heeft Martinair in zijn geheel niet gereageerd op ons verzoek. Overigens zijn op 25 oktober de gesprekken met de bonden gestart over een cao voor RJC Martinair.
De NVLT zal op maandag 11 november 2013 haar leden raadplegen en bepalen hoe wij nu verder moeten met Martinair.
De raadpleging vind op een nog nader aan te geven locatie plaats om 13:30. Een tweede sessie vind plaats op dezelfde datum om 15:30 zodat iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid word gesteld aanwezig te zijn.
Wij hopen op een grote opkomst zodat we zorgvuldig kunnen afwegen welke weg wij moeten bewandelen!

De locatie wordt zoals gezegd nader bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet
Piet Visser, Erwin van Klaveren en Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken