Skip to content

Hoe kijkt de NVLT naar het KLM cao bod!

Beste leden van de NVLT bij KLM,

 

Bijgaand treffen jullie het document aan met het laatste cao bod van KLM, inclusief ons commentaar daarbij.

 

We zijn tevreden over:

  • De part-66 wordt komende tijd geïndexeerd met loonsverhogingen (totaal 7%), (part-145 wordt automatisch geïndexeerd met loonsverhoging).
  • Er komt een pilot waarbij de zeggenschap van de KV dagen in de teams komt te liggen.
  • Introductie van een ‘technische expertise toeslag’ voor GWK’s en monteurs(+D) van 480 /960 euro per jaar.
  • Uitbreiding van de 80/90/100 regeling van 3 naar 5 jaar.
  • De nachtdienstvrijstelling komt in de cao.
  • Werkgelegenheidsgarantie is weer verlengd.
  • Studie naar Pensioenakkoord i.v.m. mogelijkheid eerder stoppen met werken.
  • Onderzoek naar verkorten van de werkweek.
  • Ophogen van de ER-factor.
  • Behoud van Bijlage 15 (overtolligheidsregel), behoud van alle EDV-dagen en huidige daggeldvergoeding (deze onderwerpen wilde KLM versoberen).

Wat had beter gekund?
We vinden het loonbod van KLM van 7% voor 33 maanden nog steeds ‘mager’. Het verschil tussen onze looneis en het uiteindelijke eindbod (alleen op loon) is ongeveer 0,8% op jaarbasis.
Ook het opknippen van de verhoging de komende 33 maanden in 7 stappen begrijpen we niet goed.

Keuze
KLM heeft de mogelijkheid geboden om te kiezen voor iets meer structureel loon (1,5% extra) als uitruil voor een lagere winstdelingsregeling. Dit lijkt echter vooralsnog niet aantrekkelijk. Ook de collega’s van cabine en cockpit hebben eerder aangeven de huidige regeling ongewijzigd te willen laten. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat alle KLM medewerker dezelfde winstdelingsregeling behouden.

Waarom NVLT nu GEEN actie voert en andere bonden wel.
Door bestuur, kaderleden en actiecomité is besloten dat de NVLT bereid is verder te spreken met KLM. Het loonbod had beter gekund, maar daarentegen zijn een aantal voor de NVLT specifieke zaken wel gerealiseerd. Indexatie van Part-66 en de technische expertisetoeslag zorgt voor extra inkomen voor onze leden. Daarnaast zijn we erg tevreden dat voor monteurs en CAT-D medewerkers de toeslag een verbetering van het inkomen kan betekenen van wel 2,5%. Uiteraard bovenop de loonrondes.

Voor deze zaken heeft vooral de NVLT (de vakbond binnen de TD) zich hard gemaakt. Daarom heeft de NVLT (bestuur, kaderleden en actiecomité) besloten nu geen actie(s) te gaan voeren, maar juist verder te willen praten met KLM. Temeer ook omdat staken een zwaar en ultiem middel is en flinke consequenties kan hebben. Niet alleen economisch (onze eigen winstdeling), maar ook voor de uitstraling van KLM.

Hoe verder?
Gisteren hebben we de uitkomst van het overleg met bestuur, kader en actiecomité met KLM gedeeld. Niet alleen aangegeven waar we tevreden over zijn, maar ook waar we minder tevreden over zijn. We wachten nu even af (reactie KLM en de overige bonden) en zullen verder ons best gaan doen om alsnog tot een zo mooi mogelijke definitieve ‘deal’ te komen. Een deal waarover jullie uiteraard ‘het laatste woord’ zullen krijgen….

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat ons dit dan weten ( info@nvlt.org ).
Uiteraard kun je daarvoor ook altijd een van de bestuursleden of kaderleden benaderen.

 

Het Bestuur,

20190914_Herzien KLM voorstel KLM 14 september

Back To Top
Zoeken