De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT) is een vakvereniging voor Luchtvaart Technici welke werkzaam zijn binnen de ”Commerciële luchtvaart”.

Luchtvaartechnici als o.a. benoemd in de zgn. ‘Part-66 en Part-145’ in Europese regelgeving

2.1

De vereniging heeft tot doel;

 • het voeren van Cao-onderhandelingen bij erkende bedrijven,
 • het creëren van goede arbeidsvoorwaarden
 • het creëren van goede arbeidsvoorwaarden door
 • het bevorderen van de veiligheid in de luchtvaart en de veiligheid in het algemeen,
 • het behartigen van belangen van de leden binnen de werksfeer,
 • het verhogen van de professionaliteit van de leden,
 • het bieden van advies aan de leden op o.a. juridisch en vaktechnisch gebied,
 • het leveren van expertise aan organisaties en instanties,
 • het adviseren van de EU en EASA bij het tot stand komen van nieuwe regelgeving,

Leden
Artikel 3

3.1

Gewone leden

Certificeringspersoneel (Certifying Staff Cs.),

 • Certificeringspersoneel Cat. A, B1, B2 en C welke de bevoegdheid hebben om onderhoud aan luchtvaartuigen te mogen certificeren en hiervoor het certificaat van vrijgave voor gebruik afgeeft.
 • Certificeringspersoneel componenten, motoren welke de bevoegdheid hebben om onderhoud aan componenten, motoren te mogen certificeren en hiervoor het certificaat van vrijgave voor gebruik afgeeft.

Ondersteunend personeel (Support staff Ss.),

 • Ondersteunend personeel Cat. B1 en B2 welke tijdens het groot-onderhoud de bevoegdheid hebben om te waarborgen dat alle relevante taken of inspecties overeenkomstig de vereiste norm zijn uitgevoerd voordat certificeringspersoneel van Categorie C het certificaat van vrijgave voor gebruik afgeeft.

Monteurs (Mechanics),

 • Monteurs welke de bevoegdheid hebben om onderhoud aan luchtvaartuigen, motoren en of componenten uit te mogen voeren.

Werknemers welke direct gelieerd zijn aan Cs. en of Ss.