Skip to content

Inspectie Leefomgeving en transport

Om de luchtwaardigheid van vliegtuigen te waarborgen worden er eisen gesteld aan personen die vliegtuigen en onderdelen daarvan onderhouden en na onderhoud mogen vrijgeven. Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Als bewijs hiervan heeft de onderhoudstechnicus een bevoegdheid nodig.

Onderhoudstechnici moeten voldoen aan de Europese standaard die is voorgeschreven door EASA en vastgesteld in de EASA Part 66 regelgeving. Wanneer men aan de kwalificaties van Part 66 voldoet komt men in aanmerking voor een bewijs van bevoegdheid, ook wel Aircraft Maintenance Licence (AML) genoemd.

Back To Top
Zoeken