Skip to content

Ingewikkelde cao onderhandelingen bij KLM

Vrijdag 16 januari hebben we voor de derde dag met KLM gesproken over de cao voor 2015. Na veel tijd te hebben genomen om de situatie waarin KLM verkeerd te bespreken hebben we hier nu wel een beeld van gekregen. Wij zijn er van overtuigd dat er pittige afspraken moeten worden gemaakt om KLM klaar te zetten voor de toekomst. Dat dit een moeilijk proces is moge duidelijk zijn.

Vandaag hebben we met KLM het raamwerk besproken waaronder we de onderhandelingen willen voeren. Dit raamwerk is wat ons betreft van belang om o.a. de specifieke situatie bij de afdeling vliegtuigonderhoud op de juiste wijze te kunnen adresseren.
Omdat het raamwerk een aantal voorwaarden omvat waar de KLM aan moet voldoen voordat we aan de inhoudelijke zaken kunnen beginnen, zullen wij de komende week weer met KLM praten om onze intenties duidelijk te maken. Ook zoeken wij duidelijkheid over de plannen van KLM om het bedrijf weer winstgeven te maken. Daartoe hebben wij gevraagd om het business plan voor de midden lange termijn toe te lichten. Dat is van belang om te voorkomen dat we over een jaar weer over dezelfde problematiek moeten gaan praten.

Zo gauw er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het raamwerk zullen we onze leden verder informeren. Op dit moment kunnen we nog geen duidelijkheid geven over de inhoudelijke stand van zaken in het overleg.

Namens de delegatie;

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken