Skip to content

Integraal KLM voorstel cao 2016

Hierbij vinden jullie de laatste KLM voorstellen. De NVLT heeft de voorstellen in beraad en zal na de zomerperiode de leden raadplegen. Er volgt uiteraard nog een uitnodiging voor de ledenvergaderingen die in de eerste weken van september zullen plaatshebben.

GG16 090 – Integraal voorstel cao 2016 -2018 Grond (18 juli 2016)

GG16.090 – Bijlage 1 A&T uitwerking

GG16.090 – Bijlage 2 Verlofmanagement Cao-aanpassingen

GG16.090 – Bijlage 3 LFBP (deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen)

Back To Top
Zoeken