Skip to content

Interne Mobiliteit KLM (vervolg)

Om twaalf uur middernacht van de 20e november werd het overleg met KLM over de nieuwe mobiliteitsregeling afgerond.
Er ligt nu een regeling die prima toegepast kan worden op de te verwachten overcapaciteit en boventalligheid ten gevolge van HPO. KLM gaat nu met dit resultaat naar haar eigen achterban om vast te stellen of er nu echt een akkoord te bereiken is.
Echter, het lijkt er op dat wij als NVLT nog een probleem hebben.
Wij hebben als voorwaarde voor een akkoord altijd gesteld dat de groep B1 en B2 als geheel de effecten van reorganisatie, vlootvernieuwing en vloot uitfasering moeten dragen. Bij overcapaciteit dient naar onze mening de hele groep beschouwt te worden als de boventalligheid moet worden vastgesteld.
Volgens KLM kan dat niet omdat dan niet wordt voldaan aan de criteria die de UWV hanteert ten aanzien van het afspiegeling principe. De cat. B zou te divers zijn om als een gelijke en uitwisselbare functie gezien te kunnen worden.
Wij stellen dat we het hebben over een interne regeling en dat er dan andere methoden gehanteerd kunnen worden dan de wettelijke.
KLM heeft toegezegd met de UWV te gaan praten over de specifieke GWK (cat. B) problematiek bij afspiegelen. Wij hebben gezegd bij dat gesprek aanwezig te willen zijn om te proberen samen met KLM afspraken met de UWV te maken (als dat al kan)

Dit alles betekent dat er op dit moment een interne mobiliteit regeling is ontworpen die toepasbaar is op de medewerkers die door HPO implementatie hun functie verliezen en doormiddel van boventalligheid en mobiliteit aan een andere functie worden geholpen. Ook tijdelijke tewerkstelling en detachering behoren nog steeds tot de mogelijkheden. Van dit laatste hebben wij gezegd dat er ook bij de KLM dochters Martinair (RJC) en Transavia gedetacheerd moet kunnen worden zoals we dat nu ook al doen.
Nogmaals, het aantal cat. B’s zal verminderen met het uit faseren van oude vloot en vervanging door meer onderhoudsvriendelijke vliegtuigen als de B787 in de komende 5 jaar. Dat heeft weinig van doen met HPO.

Tot de nieuwe regeling effectief wordt, dus ondertekend door bonden, blijft de oude mobiliteitsregeling van 2012 van toepassing op de overcapaciteit.
Zodra wij de discussie over uitwisselbaarheid van de categorie B GWK hebben afgerond zullen wij weer berichten over de voortgang.

Namens de delegatie (Joep Quik en Argo Gangadin)
Met vriendelijke groet,
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken