Skip to content

Interne Mobiliteit KLM

Op 29 oktober hebben al geschreven over de toepassing van de High Performance Organisatie binnen KLM. We hebben dhr. Elbers gehoord. Een kwart van de managers en ondersteunende functies moet verdwijnen om de organisatie wendbaarder te maken en de kosten naar beneden te brengen.
Dat dit ook voor de technische medewerkers van Vliegtuigonderhoud (VO) iets gaat betekenen is wel duidelijk. Wat dat gaat betekenen is ons niet helemaal duidelijk en als vakbond zijn we ook niet aangesloten bij de gesprekken over HPO. Dit is een interne, lees OR, aangelegenheid en openheid mag nog niet gegeven worden.

De NVLT is op dit moment nog steeds bezig met onderhandelingen over een nieuwe interne mobiliteitsregeling. We zijn er nog niet uit.
Een moeilijkheid is dat VO al volop in een reorganisatie traject zit waaruit al de nodige positieve resultaten te melden zijn. Wat voegt HPO hier nog aan toe? Komen er nieuwe technisch functies of gaan de huidige functies nog wijzigen? Wij weten het niet.
Tegen deze achtergrond voeren wij de onderhandelingen met KLM. Wij hebben wel laten weten geen gedwongen ontslagen te accepteren zolang er binnen de KLM groep op Schiphol nog technici worden ingehuurd. Er zijn enkele resultaten bereikt maar we zien nog wel een aantal hobbels op de weg naar een akkoord.

Wij zijn een bond voor Certifying Staff en daarom niet bereid onderscheid te maken tussen de verschillende varianten van de B1 en B2 technici. Wij hebben altijd gezegd “gelijke monniken gelijke kappen”. Wij zijn er nog niet uit hoe de hekken geplaatst moeten (en kunnen) worden om in de toekomst de boventalligheid te bepalen. Wanneer ontstaat dan die boventalligheid en wanneer bepaal je hoeveel B1’s en B2’s er boventallig zijn of worden? Jullie zien het wel, we zijn er nog niet uit.

Op 20 november gaan de onderhandelingen weer verder en we hopen daarna meer duidelijkheid te hebben en een principe akkoord aan de leden te kunnen voorleggen.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken