Skip to content

Afgelopen oktober zijn wij als NVLT een overeenkomst aangegaan met DAS FLEX.

DAS is een rechtsbijstand verzekeraar.

Alle leden kunnen nu bij DAS FLEX terecht voor werk gerelateerde juridische vragen.

Deze keus hebben wij als NVLT bestuur genomen om het voor de leden makkelijker en toegankelijker
te maken om juridische bijstand te kunnen krijgen.
De procedure die wij volgen is:

 • Als lid meld je je bij de NVLT met jou werk gerelateerde juridische vraagstuk.
 • Na toetsing van de NVLT ontvang je dan jou lidnummer en een telefoonnummer waar je
  contact mee kan zoeken met een eerstelijns juridische loket.
 • Wanneer je hier geholpen kan worden en je vraag beantwoord is stopt hier het contact.
 • Wanneer jou vraag doorgezet moet worden naar een tweedelijns contact ( een jurist die
  verder moet met jou zaak) zal de DAS eerst contact opnemen met de NVLT voor
  goedkeuring. Dit is omdat de NVLT is deze gevallen tot 10000 euro juridische kosten op zich
  neemt.
 • Wanneer de NVLT hier goedkeuring aan verleent zal je zelf met de DAS verder gaan en zal de
  NVLT hier niet meer tussen zitten. Tenzij je dit zelf verzoekt.
 • De NVLT zal alleen van de DAS terugkoppeling krijgen betreffende de tijdsbesteding en de
  kosten.
Back To Top
Zoeken