Skip to content

Kick-off overleg KLM en bonden!

Beste KLM leden,

Vandaag is de kick-off geweest met grondbonden, cabine en KLM om in de gezamenlijkheid te praten over de invulling van de overheidseisen om in aanmerking te komen voor het steunpakket van de regering. Ons is door de KLM er nogmaals op gewezen dat dit steunpakket de enige redding is voor de KLM. Met 10 miljoen verlies per dag en nog geen vooruitzicht op herstel gaan we dit zonder deze steun niet halen. We hebben altijd al aangegeven dat wij als NVLT onze verantwoordelijkheid kennen en nemen en daarmee KLM zullen helpen om deze crisis het hoofd te bieden.

Hierdoor stellen we de werkgelegenheid zeker voor onze leden!  

Deze dag heeft KLM haar visie gegeven hoe zij tegen de eisen van de regering aan kijken. B.v. wat wordt er verstaan onder modaal, hoe kijken ze tegen de motie van 1,5 modaal, hoe bereken je de staffel waarbij de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen enz. In dit overleg hebben we als bonden eveneens ook onze visie gegeven hoe wij naar de div onderwerpen kijken. Voor ons zijn er nog veel onduidelijkheden en onbeantwoorde vragen hopelijk kan KLM deze in de volgende overleggen beantwoorden. Aanstaande vrijdag gaan we weer verder gevolgd door een strak overleg schema in september.  We willen niet te veel de diepte ingaan om het overleg zoveel mogelijk de gelegenheid en ruimte te bieden om naar creatieve oplossingen te kunnen zoeken.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Back To Top
Zoeken