Skip to content

KLM belooft nieuw voorstel KLM CAO!!!!

KLM heeft op 29 juli 2019 alle vakbonden een uitnodiging gestuurd om terug te willen keren naar de CAO tafel. Hierin geeft KLM te kennen dat zij bereid zijn om een verbeterd voorstel te gaan doen op de loonparagraaf. NVLT vindt dit een positief bericht en meent dat alle communicatie die naar de leden is gegaan vanuit de NVLT en de interactie met de leden hieraan heeft bijgedragen.

KLM wil dat de kostenstijging die gepaard gaat met de structurele loonsverhoging, verantwoord is met het oog op de toekomst. Volgens de NVLT hoort bij deze toekomst ook personeel! Hierbij hebben wij al bewezen dat NVLT leden hun verantwoording genomen hebben in de KLM strategie van de afgelopen jaren, waardoor de KLM kon investeren, met als resultaat een sterkere KLM.

Tevens wordt in de uitnodiging een percentage “structurele loonverhoging” genoemd die geen correct beeld schetst. Een deel van dit genoemde percentage komt nog voort uit eerdere CAO afspraken van voor 2018 uit het protocol 2016-2017.

De laatste CAO afspraak met KLM dateert van januari 2018 – juni 2019 en daarin was een loonsverhoging van 2,5% structureel afgesproken.

De NVLT heeft het vertrouwen dat we samen cao’s overeen kunnen komen, die recht doen aan de belangen van de NVLT leden en van het bedrijf!

 

 

 

Back To Top
Zoeken