skip to Main Content

KLM bereikt onderhandelingsresultaat en principe akkoord met bonden

Op 14 december hebben bonden en KLM een overeenkomst bereikt over de cao 2011 – 2014. Na een jaar onderhandelen en vele informatieve sessies over de situatie in de luchtvaart, de Air France – KLM groep en KLM zelf, hebben we uiteindelijke een aanvaardbaar resultaat bereikt. Alle cao domeinen (cabine, cockpit en grond) moesten gelijkertijd en op gelijkwaardige wijze de eindstreep halen. Daar is nu aan voldaan.
Alle partijen leveren gelijkwaardig.
Wij hebben onder andere met de KLM afgesproken de lonen tot eind 2014 niet te verhogen. De goede vrijdag zal met ingang van 1-1-2012 een gewone werkdag worden en gedurende de looptijd van deze cao zal 1 ATV dag per jaar worden ingeleverd. Tegenover een baangarantie staan mobiliteitsafspraken en afspraken over productiviteitsverhoging. FTE vermindering zal worden bereikt door natuurlijk verloop. Capaciteitsbeheersing moet worden bereikt door werk in andere functies en afdelingen, maar ook door werk bij andere bedrijven binnen de KLM groep. Wij hebben hierbij inkomens garanties afgesproken.
Voor de Certifying Staff van E&M wordt een bijlage ingericht met daarin eerder afgesproken specifieke regelingen als de EASA Part-66 en Part-145 toeslagen en voorwaarden.
Wij denken hiermee een gebalanceerd resultaat te hebben bereikt dat de KLM in staat moet stellen haar prestaties te verbeteren en haar toekomst in de luchtvaart zeker te stellen.
Die betere prestaties zullen deels ten goede komen aan de medewerkers door een winstdelingsregeling die in 2015 zijn effect gaat krijgen. Dit was een eis die als tegenprestatie moet dienen voor de 2 jaar nullijn.

Wij zullen deze resultaten aan onze leden voorleggen ter goedkeuring.

Namens onze delegatie: Joep Quik, Hans Prins, Dirk Jan van den Heuvel en Ron Scherft,
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken