Skip to content

KLM BEWEEGT NIET !!!!

Na 9 uur van overleg op donderdag j.l. hebben de gezamenlijke bonden het overleg wederom opgeschort. Het laatste bod van de KLM in dit overleg bedroeg 4% license-fee hetgeen niet in de buurt komt van het gevraagde percentage.
Ook is de KLM niet bereidt alle GWK functies met één groep te verhogen. Dit zou, haar inziens, manipulatie van het classificatiesysteem vereisen waartoe de KLM –in dit geval- niet toe bereid is. Men is bang voor het uitzaaiingeffect dat dit zou kunnen veroorzaken.
Arbeidsvoorwaardelijke voordelen welke uit de reorganisatie zouden moeten komen zijn op dit moment niet inzichtelijk omdat de KLM pas vandaag met het OR-bestel om de tafel gaat zitten. De vooruitzichten op medewerking van dit bestel zijn niet goed. Daardoor wordt overleg omtrent deze reorganisatie, en alle voordelen die daar voor de GWK / LMM uitkomen, doorgeschoven naar de CAO-onderhandelingen. Wij zijn hier absoluut tegen.
De KLM weigert, evenals de bonden, tevens een eindbod te doen.
Daar de KLM duidelijk heeft aangegeven tot een akkoord te willen komen en de bonden geen eindbod kunnen doen zit de zaak in een patstelling.

Om een laatste poging te doen om op z’n minst een behoorlijke licensefee af te spreken is besloten om op donderdag 12 september weer bij elkaar te komen. Een licensefee van 4% is voor ons onbespreekbaar.

Hoe staan de zaken er nu voor:
-4% license fee voor de derde bevoegdheid.
-Vergoeding voor flexibel werken. Overleg hierover gaat naar de CAO tafel.
-Variabel loon voor de senior- en lead-GWK is door de bonden afgewezen.
-Functiegroepverhoging is door de KLM afgewezen
-Eigen loongebouw voor de technici is door de KLM afgewezen.
-Voordelen uit reorganisatie lopen via intern overleg en zullen op de CAO tafel komen.
Naar onze mening is het aanbod van de KLM geen correcte afspiegeling van de benchmark- uitslag.
Het bestuur gaat zich dan ook beraden op de te nemen stappen. Wij zullen natuurlijk op 12 september wederom aan het overleg deelnemen en proberen dan uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

Op woensdag 11 september gaat de NVLT met de KLM in overleg over de beroepszaken. Wij vechten de toepasbaarheid van artikel 12 aan via de procedure in artikel 3.4 van de CAO.
De KLM heeft al laten weten niet toe te geven, maar de zuiverheid van de procedure gebiedt ons dit overleg te houden.

Inzake de schadeclaim en de door de KLM voorgestelde schikking van 2000 euro, wijzen wij u er op dat wij hier mee bezig zijn. In afwachting van juridisch advies vragen wij u nog niet te reageren op een schikkingsvoorstel van de KLM.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft (NVLT Arbeidsvoorwaarden Commissie).
avc@nvvlt.nl

Back To Top
Zoeken