Skip to content

KLM CAO BOD RESPECTLOOS!

 

KLM BOD RESPECTLOOS!

Het laatste voorstel van KLM tijdens het cao-overleg op 11 Juli 2019 was zo respectloos naar de medewerkers dat alle bonden hebben besloten om op te stappen tijdens dit overleg.

Op dit moment vindt er geen overleg meer plaats en beraden alle bonden zich over hoe nu verder te gaan……..

De NVLT vindt deze voorstellen van KLM voordat het overleg stopte ook een belediging voor onze achterban.

Tijdens het kaderoverleg van 23 Juli hebben alle kaderleden unaniem aangegeven dat zij dit ook een beledigend bod vinden van de KLM.

  • De kaderleden menen verder dat het niet zo slecht gaat met de KLM zoals KLM nu doet voorkomen!
  • De kaderleden vinden dat KLM zeker moet investeren in nieuwe ontwikkelingen en technologieën maar mag zeker de investering in het personeel daarbij niet vergeten.
  • De kaderleden vinden het vreemd dat de KLM nu schermt met de “riante” winstdeling regeling terwijl KLM niet vermeld dat dit een economische maatregel is geweest waardoor bij de voorgaande CAO een minimale structurele loonsverhoging was afgesproken.
  • KLM meent nu dat er in Februari ook al 1% loonsverhoging gegeven is, maar vergeet blijkbaar dat ook deze verhoging voortkomt uit een eerdere cao-afspraak.

WAT VINDEN DE KADERLEDEN NU ZO Beledigend?

  • KLM biedt op dit moment voor een looptijd van 20 maanden 2.25 %. De NVLT wilde 10% voor 36 maanden. Dit om minimaal de inflatie te compenseren.
  • De KLM wil helemaal niet spreken over de toelages voor monteurs zoals wij die kennen voor Certyfing Staff. De kaderleden NVLT vinden dat deze toelage er hoe dan ook moet gaan komen!
  • KLM biedt eenmalig 1000 euro netto. De kaderleden NVLT zijn klaar met eenmalige toeslagen en nu willen de kaderleden weer het pad van structurele loonsverhoging betreden die dan ook weer pensioengevend is, meetellen in je vakantietoeslag en eindejaar uitkering.
  • KLM biedt een verhoging van de Part66 toelage aan die gelijk is aan de structurele loonsverhoging. De NVLT heeft voor een CAO voor 3 jaar, 500 euro per jaar gevraagd voor de Part66.
  • Om de andere voorstellen buiten het loon zoals evenredige uitbetaling winstuitkering en de 80-90-100 regeling structureel te maken moet de grond cao 1 EVD dag in gaan leveren. De kaderleden zijn van mening dat er niet nog meer vrije dagen ingeleverd moeten gaan worden!
  • KLM wil daggeld “buitenland” voor de grond CAO schrappen! Dit is voor de kaderleden NVLT onbespreekbaar.

 

HET BESTUUR VAN DE NVLT VOLGT DEZE MENING VAN DE KADERLEDEN. DE KADERLEDEN ZULLEN DE ACHTERBAN OP DE WERKVLOER INFORMEREN. DUS SCHROOM NIET EN SPREEK EEN LOKAAL KADERLID AAN VOOR MEER INFORMATIE.

 

 

ALS JE NOG GEEN LID BENT MELD JE DAN AAN VIA DE WEBSITE WWW.NVLT .ORG/ AANMELDFORMULIER.

Back To Top
Zoeken