Skip to content

KLM cao Nieuws

5 maart hebben de grondbonden weer met KLM gesproken. Na uitvoerig bonden overleg hebben we ieder een reactie gegeven op de integrale voorstellen die KLM ons op 18 februari heeft gedaan.
Deze voorstellen hebben we uitvoerig met bestuur, arbeidsvoorwaardencommissie en kaderleden besproken en zijn uiteindelijk tot de volgende conclusie gekomen.

We erkennen dat KLM in zwaar weer zit en dat er iets moet gebeuren om de toekomst van KLM veilig te stellen. Zowel aan de inkomstenkant als aan de kostenkant moet gewerkt worden om de werkgelegenheid ook in de toekomst veilig te stellen. Niets doen is geen optie. Dit standpunt is ingenomen door de drie eerder genoemde NVLT zeggenschapsorganen.

Beseffende dat productiviteitsverbetering bij VO contraproductief werkt omdat er bij VO steeds minder werk binnen komt (begint na de zomer 2015) en er daardoor alleen al overcapaciteit gaat ontstaan en uiteindelijk boventalligheid hebben we de volgende reactie gegeven naar KLM;

Een nullijn voor de looptijd van de cao. (18 maanden)

EVD dagen (4 per jaar) zijn wij bereid in te leveren gedurende de looptijd van de af te spreken cao onder de volgende voorwaarden.

Deze 4 EVD dagen worden onderdeel van een in te richten leeftijdsfasebewust personeelsbeleid die in de onderhandelingen voor de volgende cao afgesproken moet worden. Gesprekken hierover vinden plaats gedurende de looptijd van de nu af te spreken cao.

Overcapaciteit die ontstaat uit het productiviteit verhogende effect van deze dagen wordt aangewend om nachtdienstvrijstelling voor oudere werknemers mogelijk te maken. Wij hebben hier zelf in onze aanbiedingsbrief een voorstel voor gedaan.

Wij willen geen gedwongen ontslagen ten gevolge van de productiviteitsverhogende effecten van deze maatregel.

Als wij met KLM niet komen tot gedegen afspraken op het gebied van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (en daarin ouderenbeleid) gaan de dagen weer terug op de kaart (of worden weer ingeroosterd)

Wij hebben KLM medegedeeld dat de voorgestelde Vrijwillige Vertrek Regeling onvoldoende is om de ambitie waar te maken dat er voldoende belangstelling komt om de dienst te verlaten. NVLT en VHKP hebben op dit moment een tegenvoorstel in de maak dat aan het eind van deze dag aan KLM gestuurd zal worden. Ons voorstel zal wat royaler zijn dan wat de KLM voor ogen had.
Deeltijd werken voor een vooraf vastgestelde periode mogelijk maken ook in afdelingen waar op dat moment geen overcapaciteit bestaat. Deeltijd varianten kunnen volgens ons bijdragen aan het terugbrengen van het aantal FTE’s .

Onze voorstellen en de inhoudelijke discussie zal grotendeels voortkomen uit de huidige en voorziene toekomst van het Vliegtuigonderhoud. Hier zal voornamelijk de Certifying Staff de gevolgen ondervinden van vloot uitfasering en vervanging. Denk maar aan de MD11 die nu al weg is bij KLM en de MD11 van Martinair die in de loop van dit jaar wordt uitgefaseerd. De uitfasering van de dash 400 is de volgende klap.
Een goede vertrekregeling en andere maatregelen om iedereen binnen de KLM te houden zijn daarom heel belangrijk voor onze achterban. Een poging om KLM te overreden werk voor derden binnen te halen (airframe) is ook onderdeel van de discussie als andere middelen niet werken.

Volgende week zullen de onderhandelingen weer worden hervat waarna wij jullie zullen informeren over de uitkomst. Wij hebben KLM gezegd gelijk te willen oversteken. Dat betekent dat de onderdelen uit het raamwerk (aandelen en lid van de RvC) geleverd moeten worden op het moment dat wij tekenen voor de het leveren van onze bijdrage.
Het uiteindelijk resultaat zullen we uiteraard weer aan de leden voorleggen ter instemming.

Ron Scherft namens de delegatie;
Joep Quik, Hans Prins en Argo Gangadin

Back To Top
Zoeken