Skip to content

KLM: cao-onderhandelingen vooralsnog teleurstellend

Focus op ‘employee engagement’ ver te zoeken…

Afgelopen 12 en 13 juli 2023 hebben de NVLT en de collega grondbonden cao-overleg gehad met KLM. Tot op dit moment verlopen de gesprekken uiterst moeizaam en heeft KLM vooral vele varianten van het antwoord “NEE” laten horen op onze voorstellen. De delegatie betreurt het ten zeerste dat KLM haar eigen visie op “employee engagement” blijkbaar helemaal niet serieus neemt.

Terwijl de schaarste onder luchtvaarttechnici alleen maar groter wordt en de werkdruk hoger, heeft KLM duidelijk geen haast om goede oplossingen te vinden voor meer behoud van medewerkers en het werven van nieuwe collega’s.

Wij hebben 2 dagen lang gesproken over de voorstellen van KLM en die van de bonden, maar de conclusie kan helaas alleen maar zijn dat we nog mijlenver uit elkaar liggen. Dit geldt zowel voor de onderhandelingen in het gronddomein, maar ook voor de gesprekken in het multi-overleg met alle domeinen (grond, cabine en vliegers) over “loon en looptijd”.

Alhoewel de onderhandelingen nog zullen worden vervolgd, is de NVLT op dit moment diep teleurgesteld en ook uiterst bezorgd over het verloop van de gesprekken en het uitzicht op een cao-akkoord.

Er is sprake van een goede samenwerking tussen de grondbonden en ook van een gezamenlijke lijn in de reacties naar KLM.

Op 27 en 28 juli a.s. volgt een tweede multi-overleg. Wij hopen dat de KLM tot inkeer komt en een duidelijk ander geluid zal laten horen als het gaat om de waardering, erkenning en het respect voor haar medewerkers.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org.
Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT!
Tik/ klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken