Ga naar hoofdinhoud

KLM CAO onderhandelingen voortgezet

Op 12 oktober hebben wij weer met de KLM gesproken over de CAO voor 2011.
Op 30 september heeft de KLM uitvoerig uitgeweid over de financiële situatie van het bedrijf en ons een blik in de toekomst gegeven. Woensdag zijn we nogmaals geïnformeerd en de KLM heeft laten weten eerst met de bonden te willen praten over mogelijkheden het roer om te gooien om daarmee ook in de toekomst voldoende bestaansrecht te krijgen. We moeten door de “bocht” is het motto.
Ook wij zien dat de economische tijden, en daarmee het functioneren van het bedrijf, volledig zijn veranderd ten opzichte van de periode voor de crisis. Wij zij dus bereid die gesprekken met KLM te voeren.
De wens van KLM om die gesprekken te voeren voordat we gaan praten over de nieuwe CAO ging ons iets te ver. We hebben immers voldoende problemen op te lossen die geen verder uitstel kunnen verdragen.
Vrijwel alle bonden waren bereid een tussen CAO af te sluiten waarbij alleen een loonsverhoging zou worden afgesproken samen met een aantal voorstellen welke besproken moeten worden omdat wetgeving gewijzigd is of wordt. Dit zou betekenen dat andere voorstellen worden ingetrokken en bij een volgend CAO overleg weer zouden worden gepresenteerd.
Twee bonden, de Vereniging voor Nederlands Cabine personeel (VNC) en de NVLT, hebben vastgehouden aan de wens een normale CAO te willen afsluiten en daarbij alle voorstellen op tafel te willen houden.

De uitkomst is dat we op 27 oktober starten met normale CAO onderhandelingen. Er zal dan gesproken worden over loon en wettelijke maatregelen. Daarna zullen we gaan praten over hoe we door de “bocht” moeten en of we dat überhaupt wel kunnen en willen. We zullen dan een beter beeld krijgen over de visie van KLM op de toekomst en de positie van de werknemers daarin. Daarna zullen de overige voorstellen van de bonden aan de orde komen en hopen we een CAO af te kunnen sluiten die ingaat op 1 oktober 2011.
We gaan dus een lange periode van gesprekken en onderhandelingen in. Van een tussen CAO is dus geen sprake meer!

Back To Top
Zoeken