Skip to content

KLM CAO update!

Beste NVLT leden,
Vandaag is het cao overleg hervat. Alle bonden waren aanwezig.
Bij aanvang van het overleg heeft KLM het ‘verbeterde bod’ (3-jarige cao met 3%, 2% en 1% loon) toegelicht. Als reactie hierop hebben de gezamenlijke bonden een 2 jarige cao voorgesteld met loonsverhogingen van respectievelijk 4% en 3,5%.
Daarna hebben de vakbonden alle inhoudelijke (overige) voorstellen, na de eerdere reactie van KLM medio juli, nogmaals besproken. De uitkomst van is aan KLM gepresenteerd.
De NVLT heeft nogmaals de specifieke (arbeidsmarkt)positie van het technisch personeel benadrukt en nogmaals aangegeven afspraken te willen maken over onder andere aanpassing van de Part66, vergoeding voor monteurs en CAT-D medewerkers, (extra)vergoeding voor werken in teams en ook het meedelen in eventuele efficiency voordelen.
Daarnaast zien we dat door de uitloop van ervaren medewerkers en instroom van grotendeels onervaren medewerkers, de belasting op de ervaren/gekwalificeerde medewerkers toeneemt. Daarom willen we, net zoals bij de dochterbedrijven van KLM, afspraken maken over een ‘blijf-bonus’ en een ‘expertisetoeslag’.
Het is nu aan KLM om hierop te reageren. Zowel op de integrale voorstellen, alsook op de specifieke voorstellen per domein (grond, cabine en cockpit).
Komende dagen wordt er verder onderhandeld.
We houden jullie op de hoogte.
Back To Top
Zoeken