Skip to content

Eerste conclusies laatste bod KLM cao!

Beste leden van de NVLT bij KLM,

Zaterdagochtend vroeg hebben we jullie geïnformeerd over de stand van zaken van de cao-onderhandelingen. Daarbij hebben we aangeven eerst met het bestuur, kaderleden en het al eerder opgerichte actiecomité de situatie te zullen gaan bespreken. Inmiddels is dat gebeurd en zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

In het resultaat zijn een aantal specifieke NVLT wensen gehonoreerd. En dat is natuurlijk prima.
Zo wordt de Part-66 geïndexeerd, krijgen alle bevoegde monteurs en GWK’s een zogenaamde ‘technische-toeslag’, wordt de 80/90/100-regeling uitgebreid en komt er een pilot voor teams om zelf te kunnen beschikken over KV-dagen.
Daarnaast zijn we tevreden dat Bijlage 15 ongewijzigd blijft en dat er verder geen versoberingen zijn (b.v. het inleveren van een EVD-dag, daggeld en hotelaccommodatie).
De loonparagraaf (eindbod van KLM) daarentegen wordt over het algemeen als ‘bescheiden’ ervaren en de logica van het opknippen van de loonsverhoging (7 stappen in 33 maanden) wordt niet begrepen.
Door bestuur, kaderleden en actiecomité is besloten dat de NVLT bereid is verder te spreken met KLM, dat we – op dit moment – geen acties zullen aankondigen en dat we komende week jullie schriftelijk en gedetailleerd verder zullen informeren (inhoud en proces, o.a. ledenraadpleging).
Wordt vervolgd!

Back To Top
Zoeken