Skip to content

KLM CAO Update

Beste leden van de NVLT bij KLM,


Gisteren hebben we voor de 4e keer met KLM om tafel gezeten voor de nieuwe cao. Voorlopig hebben we veel tijd besteed aan ‘het proces’. Zo werken we nu met twee onafhankelijk voorzitters (Jolande Sap en Jan de Kramer) en proberen we een onderscheid te maken tussen onderwerpen die we op korte termijn willen regelen en onderwerpen waar we wellicht meer tijd voor nodig denken te hebben (zoals Duurzame Inzetbaarheid). Voor wat dat laatste betreft gaan we proberen op een wat andere manier (co-creatie) tot afspraken te komen. Ook hierbij krijgen we externe begeleiding.

Komende weken zullen we de balans gaan opmaken voor wat de status van Perform 2020 (wat zijn de ‘opbrengsten’ per domein geweest) betreft en zullen we de cao-akkoorden die KLM inmiddels met Cabine en Piloten heeft gesloten verder bestuderen.

Tijdens het laatste overleg heeft de NVLT haar voorstellen nogmaals toegelicht. Op enkele punten heeft KLM nog om een verduidelijking gevraagd.Voor 31 mei en 1 juni aanstaande staan twee onderhandelingsdata gepland. We doen ons uiterste best om dan tot een akkoord met KLM te komen, zodat ook jullie een nieuwe cao hebben.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je ons altijd benaderen.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Theo de Werk, Henk Donker, Dirk Jan van den Heuvel (delegatieleden)
Huug Brinkers (adviseur/woordvoerder)

Back To Top
Zoeken