Skip to content

KLM: Dispensatie verplaatsing LMI-collega’s verleend

Toezeggingen KLM binnen cao- en sociaal plan afspraken

Al eerder melden wij dat naast de mutaties van collega’s als gevolg van de uitbesteding van de C-lijn 737 de
A-checks A330, ook een deel van de collega’s bij LMI roulerend verplaatst zal worden naar LMS en Hangar 11 als gevolg van de krimp van LMI. De manpower die zo vrijkomt word ingezet om een hogere zomerproductie mogelijk te maken.

Tijdelijke verplaatsingen
Het  bestuur herhaald nogmaals dat deze hele situatie uiterst onwenselijk is, omdat dit de gevolgen zijn van het in de wind slaan van onze waarschuwingen van de afgelopen jaren over de krapte aan luchtvaartechnici. Maar we kunnen de situatie nu niet meer veranderen. Dus hebben we als een van onze voorwaarden gesteld dat wij invloed krijgen op de plannen voor behoud en werving. Beide zijn nodig om niet te krimpen, maar juist weer te kunnen groeien.

Geen maatwerk afspraken buiten cao en sociaal plan
Een tweetal collega bonden stelden voor om maatwerk afspraken te maken, die alléén zouden gaan gelden voor de te verplaatsen LMI collega’s. Deze voorstellen betroffen afspraken, waarvoor tussentijdse aanpassingen van de cao en het sociaal plan nodig zouden zijn.
Het NVLT bestuur heeft steeds aangegeven dat onacceptabel te vinden, omdat er geen ongelijke rechten voor verschillende groepen technici mogen ontstaan. Inmiddels hebben de leden van de collega bonden alsnog ingestemd met de door KLM gedane toezeggingen rond de verplaatsingen (klik hier voor het volledige overzicht).
Dit betekent dat nu alle 5 de grond vakbonden gezamenlijk instemmen met een dispensatie voor het verplaatsen en rouleren tussen lijn en hangaar van LMI collega’s, voor een periode van maximaal 3 jaar.

Geen schoonheidsprijs
Het hele proces rond deze dispensatie is niet vlekkeloos verlopen. De communicatie tussen de betrokken leden en de NVLT had beter gemoeten. Dit is voor ons een leermoment, waar wij bij toekomstige processen veel meer aandacht aan zullen besteden. Dat geldt zeker ook voor de onderlinge afstemming en samenwerking tussen de vakbonden.

Voorwaarden NVLT toegezegd
KLM is tegemoet gekomen aan de voorwaarden die de NVLT had gesteld rond het inlopen van de tekorten en het bij de verplaatsingen rekening houden met persoonlijke en medische omstandigheden. Dit naast de toezeggingen die KLM zelf al had gedaan onder andere met betrekking tot terugkeer na 3 jaar bij LMI bij een herstart, formatieplaatsen bij LMS, voorrang voor uitgeleende collega’s op LMI vacatures tijdens de verplaatsingsperiode en ‘demotie op verzoek KLM’ bij directe plaatsing in de hangaar (maar niet bij definitieve plaatsing bij LMS, dan geldt ‘demotie eigen verzoek’).

Gelijke rechten gewaarborgd
Het bestuur is tevreden dat ook de verplaatsingen bij LMI nu kunnen plaatsvinden met acceptabele toezeggingen, maar wel binnen de bestaande cao- en sociaal plan afspraken. Hiermee blijft er sprake van gelijke rechten voor alle NVLT-leden. Nu aan alle voorwaarden is voldaan, heeft de NVLT dan ook ingestemd met de door KLM gevraagde dispensatie.

Vinger aan de pols
KLM heeft ook toegezegd dat de verplaatsingsoperatie jaarlijks geëvalueerd zal gaan worden. Uiteraard zullen wij deze evaluaties zeer scherp volgen.

Vragen
Zijn er problemen, neem dan contact met ons op! Als NVLT-lid staan we jou bij om individuele kwesties te helpen oplossen.

Als je nog verdere vragen en/ of opmerkingen hebt, stuur dan een mail naar nvlt@nvlt.org.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT
 
 
Back To Top
Zoeken