Skip to content

KLM en grondbonden naderen elkaar

Na een lange dag van onderhandelen voor de grond cao van KLM zijn alle partijen nader tot elkaar gekomen. Het uitgangspunt, de voorstellen van KLM, vormden nog een obstakel om tot overeenkomst te komen.

Op de VVR hebben we overeenstemming. We hebben nog wel wat vragen en op bepaalde onderdelen willen we nog wat helderheid maar verder kan de VVR worden ingevoerd. Wij kunnen dit doen onafhankelijk van een cao akkoord.

EVD wordt niet ingeleverd door ploegendienst personeel. Voor dagdienstpersoneel geldt dat 1 plus 3 dagen worden ingeleverd waarmee voor die categorie is geleverd wat door KLM gevraagd werd.
Voor ploegendienst personeel werd afgesproken dat geen EVD wordt ingeleverd maar dat de compensatie voor doordeweekse feestdagen wordt ingeroosterd. Wij zijn nu nog op zoek naar de waarde van enkele dagen zodat dan ook het ploegendienstpersoneel levert wat KLM vraagt.
Volgende week zullen we weer met KLM praten over voorstellen die zij gaat doen om die laatste dagen, of het volume daarvan, binnen te halen.
Uiteraard zullen wij die voorstellen beoordelen op gelijkwaardigheid en balans van de effecten voor de verschillende categorieën medewerkers.

KLM heeft toegezegd in de cao forse afspraken te willen vastleggen ten aanzien van Levensfase Bewust personeelsbeleid en ouderenbeleid in relatie tot roosters.

Verder komt er een structurele ophoging van het besteedbaar inkomen. Hoe hoog die zal zijn en hoe we die financieren zal volgende week onderwerp van gesprek worden.

We zullen jullie volgende week weer informeren over de voortgang. Wij gaan er nu van uit dat we snel tot overeenstemming kunnen komen met KLM over het totale pakket dat we dan weer aan de leden zullen voorleggen voor instemming.

Namens de delegatieleden Joep Quik, Hans Prins en Argo Gangadin,
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken