Skip to content

KLM en vrijwillige vertrekregeling VVR

Beste leden

De bonden zijn onlangs door KLM geïnformeerd over de “vrijwillige vertrekregeling VVR”, n.a.v. dit gesprek hebben wij de KLM een bericht gestuurd en hen gevraagd om de maximale vergoeding te verhogen.

De reden hiervoor was dat:

Naar onze mening, iedere werknemer in deze uitzonderlijke situatie o.a. vanaf ca. 60 jaar een positieve afweging moet kunnen maken om van de VVR gebruik te maken. Wij beseffen maar al te goed dat de komende periode er zware beslissingen genomen moeten gaan worden die het personeel zullen gaan raken. Een aantrekkelijkere VVR zal resulteren in een groter deelname  en er toe leiden dat  de gevolgen van de te nemen beslissingen minder hard het overige personeel zullen raken. Een positief bijkomend effect zal een jongere generatie werknemers binnen de KLM zijn. De toekomst voor KLM en haar personeel hangt af van de mogelijkheden die nu worden geschapen. Een aantrekkelijke VVR zal door de verhoogde AOW leeftijd een gunstige financiële overbrugging naar pensioen doen opleveren.

De KLM heeft geen gehoor gegeven aan ons verzoek, de VVR zal voor een ieder een persoonlijke afweging zijn. Voor verdere informatie over de VVR verwijzen wij naar MyKLM of stel je vraag op VVR2020@klm.com. Uiteraard zullen wij onze leden met vragen bijstaan.

Het bestuur.

Back To Top
Zoeken