Skip to content

KLM gaat niet in op de “eis” van de gezamenlijke bonden en wil “niet” vertellen wat zij onder een “substantiële” beweging op de loonruimte verstaan!

Beste leden

Op 7 augustus hebben de KLM en de gezamenlijke 8 bonden elkaar informeel weer gesproken. KLM had in een brief van 29 juli de bonden verteld dat zij met een voorstel zou komen waarin een substantiële financiële beweging m.b.t. de cao gemaakt zou gaan worden.

In het gesprek van 7 augustus heeft KLM aangegeven aan dat zij begrepen hebben dat het vertrouwen van de bonden in KLM op 11 juli verdwenen was en dat zij willen gaan bewegen om uit de “impasse te kunnen komen”.

Zij kwamen met volgende voorstel:

  • KLM wil over loon en looptijd verder praten.
  • KLM wil geen eenmalige uitkeringen meer voorstellen.
  • KLM wil een substantieel structureel bod bieden.
  • KLM wil een langere looptijd.

Verder had KLM de volgende opmerkingen:

  • KLM gaat “geen” 4% per jaar voorstellen!
  • KLM wil “niet” ingaan op wat dan wel “substantieel” is!
  • KLM wil “alleen” een concreet voorstel bieden als de onderhandelingen formeel zijn begonnen.

De NVLT betreurt de opstelling van KLM, immers de gezamenlijke bonden hebben op 11 juli expliciet aangegeven dat KLM met een substantieel financieel voorstel moest komen, zodat de bonden gezamenlijk konden beslissen of zij de formele onderhandelingen weer zouden starten.  Dit gezamenlijke “statement” is op 31 juli door bonden aan KLM nogmaals per brief herhaald.

Eis gezamenlijke bonden 11 juli jl.:

Zodra KLM wél instapt op de uitnodiging van de bonden om een duidelijke en substantiële beweging te maken op (structureel) beschikbare loonruimte, én dat zwart op wit in concrete vorm als tegenvoorstel aan de bonden kenbaar maakt, zijn wij beschikbaar voor verder overleg.

Naar onze mening geen slimme zet van de KLM en zal ertoe kunnen leiden dat de leden het vertrouwen in KLM gaan verliezen. Wat ons betreft zullen de onderhandelingen n.a.v. “dit voorstel” dus ook niet gaan herstarten.

De andere bonden gaan zich beraden.

Wij houden U op de hoogte.

Back To Top
Zoeken