Skip to content

KLM: Goede afspraken vergoeding 4e type en Lead GWK’s!

Tussentijdse afspraken vanuit cao-werkgroep

Vanuit de afspraken over de lopende cao is in de Werkgroep Uitbreiding autorisaties gesproken over het tijdelijk aanpassen van de Part66 vergoedingsregeling ten behoeve van een soepele introductie van het nieuwe vliegtuig (A320neo) en het herijken van de bijzondere verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de Lead GWK. Dit heeft geleidt tot afspraken waar het Bestuur zeker tevreden over is en die tijdens de looptijd van de huidige cao zullen worden ingevoerd.

Loon naar werken
Het motto van de NVLT is “loon naar werken”, tegenover het gedane werk en de verrichte inspanningen en prestaties hoort een passende vergoeding te staan. KLM wil breder gebruik gaan maken van de mogelijkheid om te werken met 4 type-autorisaties. De vergoeding in de cao liepen echter tot maximaal 3 autorisaties. Daarom is nu afgesproken dat vanaf november 2022 voor iedere nieuwe én bestaande 4e CAT B- autorisatie betaald zal gaan worden, met een bedrag van €3.591* totaal per jaar. Maar ook een extra CAT A boven op je CAT B, mits ondersteunend aan de introductie van de Airbus, zal een vergoeding van €376 per jaar* opleveren. Dus niet alleen meer de hoogste vergoeding. De betaling is “tijdelijk” voor de duur van de Airbus introductie, maar dit is een traject dat tot wel 10 jaar kan gaan duren. Vanaf 2026 zal KLM de noodzaak voor het aanhouden van extra 4e type-autorisaties gaan evalueren en met de NVLT bespreken.

Meer skills Lead GWK’s
Coördinerende regie taken en de functionele technische aansturing van de voorheen DMB, DMLM en TLO zijn na de herstructurering ondergebracht bij de Lead GWK. Dit vraagt extra vaardigheden van Lead GWK en voor het bijhouden van de bijbehorende vakkennis/-volwassenheid en professionaliteit Voor deze inspanningen zal een vergoeding betaald gaan worden via de Part66 regeling. De hoogte van de vergoeding zal 1,5 x de som van Part66- en categorie overige vergoeding zijn. Over de periode november 2022 – november 2023 gelden geen voorwaarden en kunnen Lead GWK’s invulling geven aan leerdoelen om te gaan voldoen aan de vereisten voor de recurrent. Daarna zullen voorwaarden gaan gelden voor het current blijven, aan de hand van een nog vast te stellen leertraject.

* bedragen incl. cao-verhogingen tot 2 maart 2023 (doorberekening obv laatste cao-tekst 2019-2022)

Nieuwe cao-onderhandelingen komen er aan
Op 4 januari hebben we via de Whatsapp info groepen een oproep gedaan om cao-voorstellen aan ons door te geven. Deze oproep herhalen we hier nogmaals: stuur jouw ideeën en voorstellen naar nvlt@nvlt.org.

Achterstand tot de markt
Wij zien op basis van eigen onderzoek dat de salarissen, voor met name startende technici, bij KLM op dit moment een behoorlijke achterstand hebben op de vacatures in de technische branche. Bij de komende cao zullen wij dan ook zeker gaan inzetten op een sterke verbetering in arbeidsvoorwaarden van technici. Het behoud van collega’s én het kunnen blijven werven van nieuwe medewerkers heeft wat het NVLT Bestuur betreft de hoogste prioriteit!

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLT


Meer leden betekent meer invloed!
De NVLT is de enige vakbond die zich exclusief inzet voor luchtvaarttechnici. Onder monteurs en GWK’s hebben we al jarenlang een hoge organisatiegraad. Maar voor de moeilijke discussies, die er zeker gaan komen, geven méér leden altijd méér invloed op de resultaten. Dat leren we ook vanuit de andere KLM-domeinen.

Maak daarom de NVLT nog sterker om voor jullie de beste afspraken te kunnen maken.

Schrijf je ongeorganiseerde collega in als lid van de NVLT! Tik/ klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken