Skip to content

KLM Grond cao een feit?

Vrijdagavond 24:00 uur is de stemtermijn voor de KLM cao resultaten gesloten. Wij hebben onze KLM leden de gelegenheid geboden om 2 informatieve vergaderingen bij te wonen waar vragen gesteld zijn en soms heftige discussies op de inhoud van de bereikte resultaten zijn gevoerd.

De stemmen zijn geteld en bekrachtigd door het bestuur.

De KLM cao resultaten zijn met een ruime meerderheid van stemmen goedgekeurd.

Dat betekent dat nu het wachten is op de ontwikkelingen in de domeinen cabine (wachten op ledenraad) en de cockpit (wachten op resultaat)
Cruciaal is de balans in de resultaten. Een faire balans tussen de domeinen is wat ons betreft een voorwaarde om de cao te tekenen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de delegatie (Joep Quik, Argo Gangadin en Hans Prins)

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken