Skip to content

KLM High Performance Organisation

HPO. We horen die term nu al enige tijd voorbijkomen. Inmiddels is wel bekend dat het gaat om een grote verandering in de KLM organisatie. Deze exercitie zal KLM breed zijn impact hebben op de werkgelegenheid. De kranten melden het al; 25 procent van de management functies en ondersteunende functies verdwijnen in de komende tijd.
HPO moet een wendbare, flexibele organisatie opleveren terwijl de kosten significant naar beneden moeten.
Binnen Vliegtuigonderhoud (VO) zijn we al een tijd bezig met reorganisaties waardoor daar de kosten gedaald zijn en de productiviteit flink gestegen. Perform 2015 en Securing Our Future (SOF) zijn wel op weg. Toch zijn we er niet gerust op dat wij als vakgroep buiten schot blijven. De nieuwe werkwijzen die in lijn zijn met de EASA regels vereist minder Certifying Staff. Daarbij worden we geconfronteerd met vlootvervanging die ook nog eens effect heeft op de capaciteitsbehoefte in de hangaars en op de platformen.

De afspraak dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen in de periode 2015 – juli 2016 kent een disclaimer. De voorhanden zijnde instrumenten als VVR, mobiliteit en deeltijdvarianten moeten wel effectief zijn. Als dat niet meer zo is dan zullen de werknemersorganisaties en KLM weer om de tafel gaan zitten. KLM heeft inmiddels ook de “Keeping the Family together” slogan in de kast gezet.
Toch wordt er gekeken of interne mobiliteit nog een oplossing bied. Wij zijn van mening dat voor de CS nog oplossingen te vinden zijn. Op dit moment wordt er nog veel ingehuurd binnen de KLM groep op Schiphol (incl. Transavia en Regional Jet Center). Wij zijn van mening dat er geen GWK onvrijwillig met ontslag mag zolang er nog inhuur binnen de drie groepsleden worden ingezet.

Op dit moment zijn we in onderhandeling met KLM over een nieuwe mobiliteitsregeling. KLM is van mening dat er nieuwe afspraken nodig zijn om de HPO uitval intern te kunnen opvangen. Vooralsnog wordt er niet gesproken over gedwongen ontslagen maar wij geloven niet dat er voldoende mogelijkheden zijn om iedereen binnen de nieuwe HPO organisatie te kunnen herplaatsen. KLM is daar positiever over en wil derhalve ook niet praten over een sociaal plan.
De gevolgen van de HPO zullen per divisie in korte tijd duidelijk worden. Binnenkort worden de Y adviesaanvragen bij de OR ingediend en nadat daar een positief advies op is gegeven zal het niet lang duren of de organisatie wordt volgens de nieuwe gedachten ingericht.
Wat betreft de medewerkers binnen het vliegtuigonderhoud, daar zal de omslag langzamer verlopen. Het uit faseren van oude vloot en in faseren van nieuwe vliegtuigen zal een langere periode beslaan. Daarom geloven wij dat interne en eventueel externe mobiliteit zoals wij die al sinds 2012 kennen, en een VVR over de periode 2015 tot 2020 een deel van de oplossing bied om overtolligheid te voorkomen.
In nauwe samenspraak met kader en bestuur zijn we bezig met onderhandelingen om te komen tot een mobiliteitsafspraak die er voor moet zorgen dat zoveel mogelijk medewerkers aan boord blijven.

De ontwikkelingen bij Air France helpen ons niet. Air France stelt zijn besparingsdoelstelling voor 2015 naar beneden bij omdat het overleg met de bonden is gestaakt. Ongetwijfeld zal hier de komende tijd bij worden stil gestaan. Het kan wat ons betreft toch niet zo zijn dat KLM medewerkers alle lasten moeten dragen om de AF KLM groep op poten te houden.

Back To Top
Zoeken