Skip to content

KLM: koers NVLT blijft gericht op verder onderhandelen

Perspectief op resultaat vraagt (nog) niet om acties

Tijdens de laatste cao onderhandelingen heeft KLM een belangrijke stap genomen ten aanzien van het inrichten van een eigen T OSG-loonschalen voor technici. Voor de NVLT het belangrijkste onderdeel van de cao voorstellen om het behoud van collega’s en het kunnen werven van nieuw technisch talent te verbeteren. Uiteraard is daarnaast ook een goede loonsverhoging nodig en is het laatste bod van de KLM nog te laag. Vooralsnog ziet het bestuur echter nog voorzichtig perspectief op een resultaat en zijn we daarmee nog niet ‘uit onderhandeld’ met KLM. Door de aanloop naar acties bij grond, vliegers en nu ook cabine, lijkt het grond cao overleg nóg meer vertraging op te lopen en dat is juist wat we niet willen.

NVLT acties zijn niet uitgesloten
Het NVLT bestuur sluit het voeren van acties zeker niet uit. Maar acties zijn alleen bedoeld als allerlaatste redmiddel. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als KLM een eindbod over het volledige cao-pakket zou doen, dat wij op veel punten nog steeds onder de maat vinden. Omdat daarvan op dit moment (nog) geen sprake is, vinden we het inzetten van de zwaarste drukmiddelen niet raadzaam.

Lijnen blijven open
Alhoewel het cao overleg op dit moment stil ligt, wordt er natuurlijk nog wel informeel contact gehouden met KLM en alle collega bonden. In voorbereiding op het weer herstarten van de onderhandelingen, blijven wij onverminderd bezig om jullie belangen te behartigen. Voor dit moment is en blijft onze inzet om in gesprek te blijven en te streven naar het afspreken van een goede nieuwe cao, zónder de inzet van operatie verstorende acties of werkstakingen.

Vervolg
Als collega bonden straks daadwerkelijk mochten overgaan tot het voeren acties, dan zullen we jullie informeren over jullie positie daarin als NVLT leden.

Uiteraard laten we het jullie ook weten als het standpunt van de NVLT mocht veranderen. Vooralsnog zijn wij echter beschikbaar om het cao overleg met KLM weer op te pakken.

Button actie gaat door
Blijf de NVLT buttons dragen! Deze worden gezien door het management en de passagiers. De brede steun voor de belangrijke cao verbeteringen die de NVLT op tafel heeft gelegd wordt hiermee duidelijk kenbaar gemaakt. Een ludieke actie, maar met een grote uitstraling.

Meer leden, meer invloed
De NVLT is de enige vakbond, die zich exclusief inzet voor de belangen van luchtvaarttechnici. We kijken daarbij niet alleen naar arbeidsvoorwaarden, maar ook naar werkdruk, gezondheid en safety.

Een sterke collectiviteit is een van de belangrijkste sleutels tot succes. Het is van essentieel belang dat luchtvaarttechnici elkaar juist nu steunen en solidair zijn. Alleen samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat onze inzet, betrokkenheid en zeer specifieke kunde erkend en gewaardeerd worden. Schrijf je ongeorganiseerde collega daarom nu in als lid van de NVLT!

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden!

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! 
Tik/ klik hier of op de afbeelding voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken