Skip to content

KLM personeel moet broekriem aanhalen!

Donderdag hebben we een beeld gekregen van de wensen van KLM. In een uitvoerige presentatie van President Directeur dhr. Elbers werd gepoogd duidelijk te maken dat er een situatie is ontstaan waarin KLM niet meer fit is voor de toekomst.
Tijdens de cao onderhandelingen die daar op volgden presenteerde KLM een aantal voorstellen die ons het gevoel gaven te moeten tekenen bij het kruisje of anders de consequenties te aanvaarden.
In de voorstellen wordt een volstrekt ongebalanceerd offer gevraagd van de werknemers. Het gaat om het structureel inleveren van de ATV dag die we eerder in 2013 en 2014 al hadden ingeleverd, het inleveren van de leeftijd dagen van de 50 plusser, een nul lijn voor 2015 en mogelijk voor de komende 5 jaar, vereenvoudigen van de roosterregeling en nog een aantal lichtere maatregelen om het bedrijf sterker te maken voor de toekomst.
Al deze maatregelen moeten het bedrijf in staat stellen te investeren in nieuwe vloot en product om het hoofd te kunnen bieden tegen de Low Cost carriers, de Gulf carriers en de andere Europese legacy carriers als Lufthansa en British Airways.
Over deze voorstellen wordt nu binnen ons team nagedacht en onderzocht wat dit allemaal voor onze voorstellen betekent. Op dit moment kunnen we nog niets zeggen anders dan dat we nog geen standpunt hebben ingenomen over de situatie.
Wat ons niet helpt is dat KLM alle voorstellen al op intranet heeft gezet. Wij kunnen dus vragen van onze leden niet beantwoorden voordat wij de voorstellen hebben gewogen.

Wij hebben de KLM laten weten dat deze manier van communiceren de bonden buiten spel zet en wij hier dus niet gecharmeerd van zijn.

In de KLM voorstellen hebben wij geen maatregelen kunnen vinden om de vergrijzing tegen te gaan en oudere GWK’s in de ploegendienst te ontlasten. Hier naar gevraagd hebbende reageerde KLM met een aanbod om voor deze specifieke groep (en de mensen die getroffen worden door de uitfasering van de Full Freighters) met de bonden een vrijwillige vertrekregeling af te spreken. Wij hebben hier nog geen gedachte bij en wij gaan er van uit dat de KLM een voorstel op inhoud gaat doen in de volgende ronde die 15 januari start.
Een vertrekregeling helpt ons om het overschot aan GWK’s dat vanaf de zomer 2015 ontstaat, af te bouwen. Hoe de vertrekregeling er uit gaat zien is ons nu niet duidelijk noch is het ons duidelijk in hoeverre dit ons gaat helpen.
Het GWK overschot ontstaat door de uitfasering van enkele Airbussen, de MD11 van Martinair (bovenop de MD van KLM) en de B747-400 in de komende 4 jaar. De vervangende type vliegtuigen als de B777, de B787 en de A350 zullen niet het werk genereren dat de huidige verouderde vloot genereerd. Al eerder zagen we de sluiting van de 2e B737 C lijn in hangaar 10 leiden tot overcapaciteit en mobiliteit onder de technici. Ook de reorganisatie van vliegtuigonderhoud naar een meer industrie standaard leidt tot overcapaciteit waar we in de komende tijd een oplossing voor moeten vinden.
Omdat wij deze cao onderhandelingen voeren vanuit de ontwikkelingen in ons eigen domein, airframe maintenance, betekent dit wel iets voor de wijze waarop wij kijken naar de voorstellen van KLM.

De komende weken zullen wij gebruiken om onze reactie naar KLM voor te bereiden zodat wij het best mogelijke resultaat kunnen bereiken voor onze achterban.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken