Ga naar hoofdinhoud

KLM-plan 5 opkomsten voor deeltijders is duivels dilemma!


Beste NVLT-leden bij KLM,

Op maandag 8 maart heeft KLM de medewerkers bij Ground Services geïnformeerd over haar besluit om vanaf het winterrooster in september 2021 deeltijders in te roosteren op 5 opkomsten per week. De mededeling heeft tot veel commotie geleidt bij zowel de collega’s, als de betrokken vakbonden.

Volgens cao
KLM heeft aangegeven dat de cao naar haar mening deze stap niet in de weg staat, omdat de ruimte hiervoor al bestaat, alleen werd deze eerder nog niet gebruikt. Overleg met de vakbonden -anders dan informatief- vindt KLM daarom niet nodig. Wel zullen de nieuwe productie gerelateerde roosters ter instemming worden voorgelegd aan de medezeggenschap.

Enerzijds, anderzijds
Vanwege het grote aantal deeltijd contracten en de leegloop in de diensten, is deze werkwijze voor KLM efficiënter, wordt inhuur van uitzendkrachten deels voorkomen en wordt de werkgelegenheid van vaste krachten beschermd. De besparing wordt becijferd op €5 tot €7 miljoen per jaar. Maar dit gaat allemaal wel ten koste van de medewerkers, die al jarenlang bepaalde dagen werken en ook hun privéleven en eventuele andere baan op hun KLM-rooster hebben afgestemd. Voor de NVLT reden om deze veranderingen daarom als een duivels dilemma te bestempelen.

Gewoonterecht
Arbeidsvoorwaarden die jarenlang worden toegepast, maar niet in het individuele contract staan, worden toch een recht van de medewerker. Dat recht mag niet zomaar eenzijdig door KLM worden aangepast. Maar dat kan weer wel als er sprake is van “zwaarwegende bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden zijn die een wijziging noodzakelijk maken”. In die omstandigheden kunnen zelfs afspraken-bijvoorbeeld over vaste werkdagen- die wel schriftelijk zijn afgesproken worden aangepast. Of KLM’s besluit in de huidige situatie voldoende zwaarwegend is versus de gevolgen voor de medewerkers, kan uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd.

Geen plannen bij E&M
Wij hebben KLM gevraagd of zij plannen hebben om deze werkwijze met 5 opkomsten voor deeltijders ook in te voeren bij E&M. Deze vraag is ontkennend beantwoord. Naar onze mening zou dit bij E&M ook niet veel zoden aan de dijk zetten voor efficiëntie en kosten, aangezien er relatief veel minder medewerkers deeltijd werken en er door het bedrijfsdrukteprofiel ook veel minder leegloop is dan bij Ground Services.


Wat als…?
Het is altijd lastig om op de zaken vooruit te lopen, maar mocht KLM toch met een ‘5 opkomsten’-inzet voor E&M komen, dan zullen wij dit oplossingsgericht tegemoet treden. De NVLT zal dan zeker tegenvoorstellen doen, om tot een situatie te komen waar ook de medewerkers hun voordeel mee kunnen doen.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact opnemen per mail via nvlt@nvlt.org.


Met vriendelijke groet,

Het BestuurBack To Top
Zoeken