Skip to content

“KLM REIZIGERS DUPE VAN STIPTHEIDSACTIES”

Dit kopt de Telegraaf in zijn zaterdag 20 augustus editie.
Met onbegrip kijkt de NVLT naar wat er bij KLM gebeurt. Staking en actie voeren is een wettelijk middel om arbeidsomstandigheden en voorwaarden te kunnen beschermen. Het enige middel dat de werknemers hebben. Het is echter ook een middel dat heel zorgvuldig moet worden gehanteerd. Wij vinden dat de FNV hierin nu te ver gaat!
Gezien de situatie waarin KLM zegt te zijn beland is het nu niet het moment om acties te voeren die de situatie zodanig kunnen verergeren dat de werkgelegenheid van alle KLM’ers in gevaar komt.
De FNV meld vandaag alle regels tot achter de komma na te leven en betiteld dit als stiptheidsacties. Daarbij wordt ook het onderhoudspersoneel genoemd dat nu de regels gaat na leven.

Wij hebben ernstige bezwaren tegen de insinuatie dat onderhoudspersoneel (de grondwerktuigkundigen en monteurs) in een normale situatie de regels niet respecteren. Juist de monteurs en grondwerktuigkundigen zijn aan strenge, door Europese wetgeving bepaalde regels onderworpen. De NVLT en haar leden staan voor hoogwaardig onderhoud en hebben juist de veiligheid hoog in het vaandel staan.
De NVLT vertegenwoordigt 680 grondwerktuigkundigen (leden) bij de KLM groep en is daarmee de grootste vertegenwoordiger van deze vakgroep (ruim 80%) bij KLM en dochters Transavia en RJC Martinair.
Wij roepen onze leden dan ook op vooral geen gehoor te geven aan actieoproepen van de FNV en met het bestuur het pad van gesprek en onderhandeling te blijven voeren zolang dat kan!

Wij roepen de FNV op de vliegtuigonderhoudstechnici niet te betrekken in hun actieprogramma.

Ron Scherft
Voorzitter.

Back To Top
Zoeken