Skip to content

KLM sluit C lijn

Deze week zijn de medewerkers in hangaar 10 geïnformeerd over de aanstaande sluiting van de 2e C onderhoudslijn in hangaar 10.
Deze C lijn verzorgt het FC onderhoud voor klanten, deels KLM 737 en de MD11 vloot van KLM en Martinair. de lijn wordt gesloten omdat het werkaanbod afneemt en in de toekomst nog verder gaat afnemen door de uitfasering van de KLM MD11 vloot in de komende 2 jaar.
Met de sluiting zal een overcapaciteit van ongeveer 90 man ontstaan. Het gaat hier om direct en indirect personeel.
De sluiting van deze C lijn wordt begeleid door de medezeggenschap voor zover het organisatorische effecten betreft. De NVLT ziet de sluiting met grote zorg aan en kan niet anders dan via overleg met de KLM zorgen dat alle betrokken medewerkers een baan binnen de KLM groep houden.
Met KLM bedoelen we ook de leden van de KLM groep Transavia en Martinair. Het goede nieuws is, er komen bij de TD van Martinair vacatures beschikbaar voor direct en indirect personeel. Het gaat hier om ongeveer 60 FTE.
De NVLT is op dit moment in gesprek met KLM om de voorwaarden af te spreken voor detachering van KLM technici bij Martinair. Als we het eens worden over de voorwaarden, en het ziet er naar uit dat we eens worden, zal een flink deel van de ontstane overcapaciteit in hangaar 10 op tijdelijke basis de vacatures bij Martinair kunnen vervullen.

In een breder perspectief zien we overcapaciteit ontstaan ten gevolge van nieuwe werkwijzen bij de afdeling vliegtuigonderhoud. Ook de uitfasering van de MD11 heeft een breder effect dan alleen hangaar 10. Het overgaan van het Martinair MD11 onderhoud naar KLM heeft geen groot effect op de benodigde capaciteit binnen vliegtuigonderhoud.

Gezien de ontwikkelingen heeft de NVLT volledig ingezet op behoud van werk binnen de KLM groep. Dat betekent dat de inzet voor de cao onderhandelingen in overleg met kader en leden gewijzigd is zodat de voorstellen nu bijna volledig gaan over behoud van werkgelegenheid en wat ons betreft is dat zoveel mogelijk werkgelegenheid binnen de contouren van ons beroep.

In tegenstelling tot wat de KLM van ons vraagt, n.l. meer werken door dagen in te leveren, doen wij voorstellen om juist (tijdelijk) minder te gaan werken. Hoe we dat willen doen wordt 20 september aan KLM bekend gemaakt.

Ondanks dat organisatie een deel van de bedrijfsvoering is en besluitvorming hierover bij de medezeggenschap moet worden getafeld, is ons standpunt dat het werk Schiphol niet mag verlaten als dat overtolligheid oplevert. Ook tegen het uitbesteden van werk aan andere beroepsgroepen zullen wij ons hevig verzetten.

Bij Transavia voeren wij een discussie over het uitbesteden van de P check op Schiphol aan de vliegers. Gezien de situatie die zich aftekent binnen de KLM groep vinden wij dat een zeer ongewenste ontwikkeling.

Kortom, ondanks dat het niet altijd voor iedereen zichtbaar is, de NVLT heeft de volle aandacht voor de problematiek binnen het vliegtuigonderhoud. Met vragen kunnen de betrokkenen altijd terecht bij de GC leden of bel even met één van de NVLT bestuurders om een afspraak te maken zodat we jullie verder kunnen informeren.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken