Skip to content

Leden akkoord met cao-pakket

Zorgen over werkdruk en bezetting blijven groot

De ledenvergaderingen van vandaag waren heel druk bezocht. Meer dan 200 leden waren aanwezig en hebben hun stem uitgebracht over het eindbod, de extra toezeggingen aan de NVLT en het aangepaste loonbod. Met een ruime meerderheid van 78% is het cao-pakket door de leden goedgekeurd.

Eendracht
De hoge opkomst, ook nadat de actievergaderingen waren omgezet, laat zien dat de leden betrokken zijn bij de cao en bij de NVLT. Dat verstevigt de mogelijkheden om goede afspraken voor technici te blijven maken. Eens te meer is hiermee duidelijk gemaakt dat solidariteit en eendracht veel teweeg kan brengen!

Zorgen
Ondanks de positieve uitkomst werden grote zorgen uitgesproken over de hoge werkdruk en de tekorten in de bezetting. De leden zien daarnaast ook de aanstaande pensioengolf op zich afkomen. Zij vragen zich in gemoede af of KLM in staat zal zijn om voldoende gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Kan de operatie en veiligheid voldoende gewaarborgd blijven?

Het bestuur deelt deze zorgen en blijft KLM aanjagen om behoud en werving van technici op alle fronten te verbeteren en de safety voor de volle 100% te blijven garanderen.

Vragen
Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of spreek een van de kaderleden persoonlijk aan!

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! Klik/tik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken