Skip to content

LEDENRAADPLEGING KLM CAO

De NVLT beraad zich op dit moment op de een reactie en eventuele alternatieve voorstellen naar KLM.
Gezien de zomerperiode zal dat beraad nog wel de hele maand duren. Daarna zullen wij de voorstellen van KLM en onze visie daarop voorleggen aan de leden. De leden hebben het laatste woord hierin.

Wij hebben een ledenraadpleging geplant op 13 september. Er zullen dan weer zoals gewoonlijk twee vergaderingen gehouden worden zodat iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld zal worden aanwezig te zijn.
Over de wijze waarop gestemd gaat worden jullie tijdig geïnformeerd.

Inmiddels heeft het FNV er een aantal acties op zitten. De media lijkt het hele grond personeel van KLM over één kam te scheren en ook denkt zij te weten hoe de andere grondbonden bij KLM de voorstellen aan hun leden voorleggen.
Voor de goede orde nog maar het standpunt van de NVLT: de NVLT heeft kennis genomen van de KLM voorstellen zoals die na lang praten zijn gepresenteerd. De NVLT concludeert dat er minnen en plussen in de voorstellen zitten. Wij zullen de voorstellen evalueren en dan pas besluiten hoe wij de voorstellen aan de leden zullen voorleggen. De leden stemmen voor of tegen de KLM voorstellen.

Voor alsnog wijzen wij acties af !

Back To Top
Zoeken