Skip to content

Ledenvergadering 26 & 27 mei…

Aan onze leden bij KLM.

Na in twee ledenvergaderingen de onderwerpen Part-66 en beroepsschriften besproken te hebben, geven we hier even een update. Het Part-66 voorstel dat wij ter stemming hebben voorgelegd is door de aanwezige leden in meerderheid aangenomen. Daarmee is dit onderwerp in het kader van de CAO 2010 afgesloten en zullen wij in de onderhandelingen voor de CAO 2011 nieuwe voorstellen gaan doen om de Part-66 toeslag uit te breiden.

Ten aanzien van de afspraken met KLM om de functies van de GWK opnieuw te omschrijven en ter weging aan te bieden, hebben wij de leden als volgt geïnformeerd; In de week van 6 juni gaan we van start met het beschrijven van de GWK functies en de extra functie elementen die op dit moment in de praktijk aan de orde zijn. Wij hopen die activiteiten in twee of drie dagen afgerond te hebben. Deze werksessie sessies zullen worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de vakbonden en voorbeeldfunctionarissen maar ook door de bedrijfsleidingen van Engineering & Maintenance van KLM. De werksessies staan onder voorzitterschap van een externe en onafhankelijke voorzitter. Na voltooiing van het beschrijvingsproces zullen de nieuwe functieomschrijvingen worden voorgelegd aan de twee geselecteerde onafhankelijke functiewaarderingsbureau ‘s welke de functies zullen wegen. De uitkomsten zullen wij dan voor 1 juli tegemoet zien in het externe overleg.

De weging van de functies wordt gedaan in het ORBA functiewaarderingssysteem zodat de functies ook klaar zijn voor het nieuwe loongebouw dat voortkomt uit de A&T loongebouw integratie. Zoals in de vergadering gezegd, er zijn geen garanties voor de uitkomst van dit proces. Zo snel mogelijk na 1 juli zullen we met de resultaten naar buiten komen.

Summary of employment;

In onze nieuwsflits van 27 februari 2011 hebben wij melding gemaakt van de bedenkingen die wij hadden over de informatie die aan KLM verstrekt moet worden. Dit in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)Over dit onderwerp hebben we overleg gehad met de KLM om te onderzoeken of de gevraagde gegevens en de wijze waarop KLM daar mee omgaat, vallen onder de WBP. Over het algemeen is dit niet het geval. De KLM geeft de gegevens niet door aan derden, ook niet aan de FAA, maar hoeft ze alleen ter inzage aan te bieden wanneer de FAA of andere luchtvaartautoriteiten daar om vragen. Er is dus geen sprake van het doorgeven of laten verwerken van persoonlijke gegevens. Een punt van zorg is nog de arbeidshistorie van vóór de indiensttreding bij KLM. Alleen de FAA blijkt hier naar te vragen. Als de betrokken Certifying Staff van mening is dat die pré-KLM periode gevoeligheden oproept, neem dan contact op met je eigen HR manager. Die zijn geïnformeerd over de zaak en zullen dan proberen een oplossing te zoeken om de gevoeligheid weg te nemen. Tevens vragen wij in die gevallen ook de NVLT op de hoogte te brengen.We herhalen het nog maar een keer. Tenzij er individuele bezwaren bestaan om de gevraagde gegevens te bevestigen of te corrigeren en op te sturen aan KLM, kunnen die gewoon geleverd worden. We hopen jullie over deze twee onderwerpen voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken