Skip to content

21 maart; ledenvergadering deel twee

Op 14 maart hebben we niet het vereiste aantal leden in de vergadering gehad om de voorgestelde statutenwijziging te kunnen formaliseren. Daarvoor hadden we driekwart van de leden in de vergadering moeten hebben en dat hebben we dus niet gehaald.
Zoals al in de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering stond vermeld, zullen we op woensdag 21 maart nog één ledenvergadering houden om de statutenwijziging aan de leden voor te leggen.
Over de andere onderwerpen (contributiebesluit, bestuursverkiezing, wijziging huishoudelijk reglement en aansluiting UOV/MHP) zal niet meer worden gestemd. Deze voorstellen zijn in de Algemene Ledenvergadering van 14 maart door de leden aangenomen.
Deze vergadering start om 20:00 uur en vind weer plaats in het Dorpshuis in Badhoevedorp. De zaal is een half uur voor aanvang open.

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur;
Ron Scherft
Voorzitter

Back To Top
Zoeken