skip to Main Content

Inschrijfformulier Nederlandse Vereniging Luchtvaart Technici NVLT

Door invulling en ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn van de doelstelling van de vereniging en plichten en verantwoordelijkheden van de leden zoals die zijn beschreven in de statuten en het huishoudelijke reglement. Statuten en huishoudelijke reglement zijn opvraagbaar op de NVLT website en liggen ook ter inzage op het NVLT kantoor.

  • U dient er zelf zorg voor te dragen dat het contributiebedrag ad € 25 (actie 3 jaar €12)op de eerste van iedere maand wordt overgeboekt op IBAN nummer: NL45INGB0008365072 ten name van “Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici”te Schiphol. Als u per jaar wenst te betalen dient het contributiebedrag voor 15 januari van elk jaar te worden voldaan. U kunt ook de NVLT machtigen om de contributie te incasseren.
  • Bij leden van KLM is het alleen mogelijk om de contributie direct via het salaris af te schijven.
Back To Top