Skip to content

Luchtvaart technici moet volgens de NVLT vallen onder zware beroepen!

 

 

 

Het bestuur van de NVLT vindt dat het beroep van “Luchtvaarttechnici” als “zwaar werk” gekwalificeerd moet worden.

In het kader van de huidige pensioen discussie is het voor de NVLT belangrijk dat de leden met een pensioengerechtigde leeftijd zo gezond mogelijk van hun pensioen kunnen genieten. De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar is naar onze mening al hoog, onze zorg is aanzienlijk omdat wij weten wat het werk van de Luchtvaarttechnici inhoudt en het is maar de vraag of vele van onze leden door de aard van de werkzaamheden kunnen blijven functioneren.

Passagiers willen op tijd vervoerd worden en reizen veel al met vliegtuigen. Vliegtuigen moeten net als auto’s onderhouden worden.  Vliegtuigen en vliegtuigonderdelen slijten of gaan gewoonweg stuk, het onderhoudsproces gaat daarom dag en nacht 7 dagen per week door om de passagier veilig en op tijd te kunnen vervoeren.

De volgende criteria zijn de basis voor de werkzaamheden van de Luchtvaarttechnici. Landelijke bonden hadden al bepaald dat er vier categorieën van beroepen en of functies zijn die in aanmerking kunnen komen voor de kwalificatie van “zwaar beroep”. De NVLT meent dat de Luchtvaarttechnici aan alle vier de categorieën voldoet.

1. Fysiek zware beroepen

Verricht je zware lichamelijke of rug belastende arbeid, werk je in extreme warmte of koude of ben je vaak buiten in alle weersomstandigheden?

De vliegtuigen moeten het gehele jaar op tijd vertrekken, lijn-onderhoud werkzaamheden worden buiten in alle weersomstandighedenweer uitgevoerd. Er bestaat geen ‘vorstverlet’. De werkzaamheden worden veel al in moeilijke situaties uitgevoerd, de vliegtuigonderdelen zijn soms klein maar vaak erg groot en zwaar wat zware lichamelijke en soms ook rug belastende werkzaamheden oplevert.

2. Mentaal zware functies

Mentaal zware jobs zorgen voor emotionele uitputting en kunnen leiden tot burn-out of ziekteverzuim.

De Luchtvaarttechnici hebben een mentaal zwaar beroep. Het iedere dag nemen van veiligheidsbeslissingen en het daarbij horende vrijgeven van vliegtuigen voor gebruik en het constant onder tijdsdruk gereed stellen van vliegtuigen brengt dit met zich mee.

3. Risicovol werk

Grofweg gaat het over werkzaamheden die een risico voor de gezondheid inhouden, zoals een langdurige blootstelling aan chemische stoffen, of waar een (ernstig) arbeidsongeval waarschijnlijk is. De vakbonden splitsten deze categorie op in 8 deelcategorieën: hoogtewerk, ondergronds werk, werk onder water, werk in publiek transport, werk met vuur, werk met nationale risico’s (zoals nucleaire veiligheid), werk in isolatie en werk onder grote alertheid.

 

Luchtvaarttechnici worden dagelijks blootgesteld aan schadelijke stoffen zoals uitlaatgassen van vliegtuigmotoren, TCP’s, chroom 6, oliën, vetten en brandstof. Het werken op hoogte en met grote alertheid komt dagelijks voor.

4. Jobs met een zwaar arbeidsregime

Wie nachtwerk verricht, in ploegendienst werkt of een erg onregelmatig uurrooster heeft, zal hoogstwaarschijnlijk meer belasting ervaren dan wie iedere dag tussen 9u en 17u zijn takenlijstje afwerkt.

Luchtvaarttechnici werken in ploegendienst en dus overdag, in de avond, in de nachten en in de weekenden omdat de vliegtuigen op vele tijden onderhoud nodig hebben. Dit onderhoud is gepland en ongepland onderhoud en dient uitgevoerd te worden om het vliegtuig luchtwaardig te houden. De maatschappijen plannen veelal onderhoud in de nachten omdat de vliegtuigen dan meestal aan de grond staan.

Het beroep van Luchtvaarttechnici is zwaar, wij menen dan ook dat er door de regering rekening gehouden moet gaan worden met het werk wat onze leden uitvoeren en de omstandigheden waarin zij dit uitvoeren. De mogelijkheid om eerder met AOW te kunnen moet naar onze mening voor de Luchtvaarttechnici gecreëerd worden.

Het Bestuur,

Back To Top
Zoeken