Skip to content

Luchtvaarttechnici vrezen voor verhoogde commerciële druk!

De “Nederlandse vereniging van Luchtvaarttechnici” NVLT vreest dat de luchtvaarttechnici onder een verhoogde commerciële druk komen te staan omdat luchtvaartmaatschappijen claimende passagiers moeten gaan uitbetalen voor vertragingen welke zijn ontstaan uit technische mankementen van vliegtuigen. Punctualiteit is voor de luchtvaartmaatschappijen essentieel, de passagier wil graag op tijd vertrekken, vertragingen kunnen er toe lijden dat passagiers naar andere luchtvaartmaatschappijen toe stappen.

Het “Sturgeon-arrest” uit 2009 van het Europese Hof van Justitie heeft ertoe geleid dat de Europese Verordening met betrekking tot de passagiersrechten in de luchtvaart op de juiste manier geïnterpreteerd dient te worden. De Verordening geeft aan dat luchtvaartpassagiers recht hebben op een financiële compensatie als zij hun eindbestemming drie uur of meer na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd bereiken, tenzij de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de vertraging werd veroorzaakt door buitengewone omstandigheden ofwel overmacht. Het arrest geeft aan dat een technisch probleem aan een vliegtuig niet onder de noemer overmacht mag vallen. Voorbeelden van overmacht zijn: aswolken, orkanen, aardbevingen, (zeer) dichte mist, zware sneeuwval, stakingen van grondpersoneel, bomaanslagen.

Het sinds 1 februari 2011 geïntroduceerde handhavingkader van de Inspectie Verkeer en Waterstaat zal er toe leiden dat de Inspectie er strikt op gaat toezien dat de Verordening door de luchtvaartmaatschappijen strikt nageleefd gaat worden en dat zij bij niet naleving overgaat tot het opleggen van aanzienlijke boetes voor de luchtvaartmaatschappijen. Voorheen werden bij een vertraging van technische aard de passagiers door de luchtvaartmaatschappij niet financieel gecompenseerd. Dit behoort nu dus wel te gaan gebeuren. De Luchtvaarttechnici zijn verantwoordelijk voor het verhelpen van de technische mankementen. Zij hebben grote invloed op de duur van de vertraging. De bevoegde luchtvaarttechnicus bepaald of een technisch mankement verholpen dient te worden of de reparatie uitgesteld mag worden. Hij geeft aan of het vliegtuig wel of niet mag vliegen. Door de expertise en ervaring van de luchtvaarttechnicus kan de vertragingstijd geminimaliseerd worden. In dit commerciële spanningsveld heeft de luchtvaarttechnicus voorheen altijd al geopereerd, elke vertraging was en is een dure aangelegenheid. Maar omdat nu ook bij een technische vertraging de passagiers gecompenseerd dienen te worden is de vrees groot dat dit commerciële spanningsveld vergroot gaat worden en dat deze toenemende druk op de Luchtvaarttechnici in sommige gevallen tot onveilige situaties in de luchtvaart zou kunnen leiden. De NVLT zal er dan ook strikt er op toe zien dat haar leden welke werkzaam zijn bij verschillende vliegtuigonderhoudmaatschappijen niet zwichten onder deze toenemende commerciële druk en dat zij de vliegtuigen zoals gewoonlijk veilig laten vertrekken.

Metvriendelijke groet,
Het bestuur
Back To Top
Zoeken