Skip to content

Martinair en bonden zonder akkoord het nieuwe jaar in.

Vandaag, 19 december 2013, hebben wij weer met Martinair om de tafel gezeten om tot cao afspraken te komen voor 2014. Onze wens is om, in navolging van werknemers die al eerder in KLM dienst traden, nu ook de Regional Jet Centre medewerkers een blauw contract te kunnen bieden. Die wens wordt vooralsnog niet gehonoreerd door Martinair. Voor ons is een blauw dienstverband met rode arbeidsvoorwaarden een voorwaarde om tot een akkoord te kunnen komen.

De voorstellen van Martinair houden in dat de helft van de kosten voor de verlenging van het pensioencontract voor 2014 bij de werknemer wordt neergelegd. Overigens wordt de offerte voor de verlenging van 1 jaar aan het eind van dit jaar wel getekend door Martinair.
Samen met voorstellen op het gebied van rust en werktijden en verlof en een 0 lijn voor 2014, vraagt Martinair een offer van 3,5% waarbij de verwachte inflatie van 2,5% voor 2014 nog niet is meegerekend. Overigens is de laatste loonsverhoging in 2009 geweest.

Gebaseerd op wat er nu op tafel ligt kunnen wij niet tot een akkoord komen. Het gat tussen onze wensen en dat wat geboden wordt is te groot en we zullen de komende tijd dan ook gebruiken om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Het overleg wordt begin januari voortgezet.

Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken