skip to Main Content

Martinair erkent NVLT!

Na drie jaar met Martinair gesproken te hebben over het erkennen van de NVLT als gesprekspartner bij de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen hebben we de erkenning nu binnen. Dat dit niet het feestelijke gevoel geeft dat je zou verwachten bij zo’n succes is niet vreemd als je weet dat de erkenning maar tot 1 januari 2015 gaat duren.
Op 1 januari valt het Regional Jet Center Martinair onder de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Metalektro cao. Bij die cao is de NVLT geen partij. Omdat de Metalektro cao wel ruimte bied om bedrijfseigen bepalingen op te nemen zullen wij in het nieuwe jaar op zoek gaan naar een vorm waarin de NVLT aan de overlegtafel kan blijven zitten.
Vooralsnog is dit de situatie.
Vandaag hebben onze leden bij het RJC Martinair unaniem het groene licht gegeven om het principe akkoord voor de Cao 2014 om te zetten in een akkoord. Hiermee komt ieder geval een eind aan een lange periode van onzekerheid.

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken