Skip to content

Martinair weer op de rem!

Aan onze leden bij Martinair

Na een tweede poging om als cao partij erkent te worden bij Martinair moeten we melden dat er wederom een afwijzing is ontvangen.
Weer beschouwt Martinair de NVLT niet representatief genoeg. Ook onze argumenten dat de gevolgen van reorganisaties, synergiën, detachering en uitleen over en weer tussen de technische diensten van de KLM groep onze aanwezigheid aan de drie cao tafels vereist om onze leden in de volle breedte te kunnen vertegenwoordigen, vind men niet zwaarwegend genoeg.

De technici worden volgens Martinair voldoende vertegenwoordigd door de al aanwezige bonden en er bestaat een zekere terughoudendheid om een nieuwe partij binnen te halen tijdens de lopende onderhandelingen voor de nieuwe cao.
Wel is er een opening om na het afsluiten van de nieuwe cao opnieuw in gesprek te gaan. Dit aanknopingspunt biedt ons echter te weinig houvast.

Het bestuur heeft zich beraden over vervolgstappen. Hier hebben wij echter wel de leden bij nodig. Onze kaderleden zullen jullie verder informeren over de stappen die we willen nemen.
Omdat onze belangen (leden en NVLT) zwaarwegend genoeg zijn om vast te houden aan de wens erkent te worden, sluiten wij de gang naar de rechter niet uit.

Mochten er op korte termijn ontwikkelingen zijn, dan zullen we jullie uiteraard direct informeren.

Het bestuur.

Back To Top
Zoeken