Skip to content

Monsterverbond luchtvaartbonden

Dat kopt het Parool in de editie van 11 mei.
Vandaag hebben de grondbonden bij KLM met elkaar gesproken om te onderzoeken in hoeverre er gesproken kan worden van een eenheid. Volgens Het Parool is er zelden sprake van eenheid onder de bonden.
In alle gezamenlijkheid constateren wij dat die eenheid er in grote lijnen nu wel is. De cao voorstellen van KLM zijn te veel, snijden te diep in het vlees vergroten de afstand tussen de verschillende personeelsgroeperingen binnen KLM. Volstrekt onaanvaardbare voorstellen na jaren van nullijn en inleveren van secundaire arbeidsvoorwaarden.

De NVLT legt de cao problematiek voor aan haar leden. Dat zal dinsdag 17 mei gebeuren in een ledenvergadering waarin ook gesproken gaat worden over het “afserveren” van grote aantallen Grondwerktuigkundigen bij KLM nadat zij in de afgelopen jaren intensief hebben meegewerkt aan reorganisaties waardoor een productiviteitsstijging van dertig procent is gerealiseerd.
De NVLT is fel tegen het gedwongen afvloeien van Grondwerktuigkundigen en sluit acties om KLM op andere gedachten te brengen niet uit.

Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken