Skip to content

Nieuwe grond cao KLM goedgekeurd

Op woensdag 16 januari hebben de leden van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT) hun goedkeuring gegeven aan de nieuwe afspraken voor de cao voor KLM grondpersoneel.
De NVLT leden bij KLM kunnen zich in overgrote meerderheid vinden in de afspraken waarin behoud van werkgelegenheid en kostenreductie centraal staan.
Tegenover het inleveren van vrije dagen en een nul lijn van de lonen tot eind 2014, staat een solide werkgelegenheidsgarantie.
“keeping the family together” blijft ook in de komende jaren van kracht onder deze cao afspraken.
Ook hebben we met KLM afspraken gemaakt over een winstdelingsregeling die in 2015 van kracht wordt en ook wordt voor ieder werknemer van KLM de eindejaarsuitkering weer volledig vast. Het in 2006 ingevoerde systeem van gedeeltelijk variabele, van het bedrijfsresultaat afhankelijke, eindejaaruitkeringen wordt in 2013 beëindigt.
Buiten de structurele loonsverhoging en een éénmalige uitkering in 2012, is de toeslag voor de houders van een EASA Part-66 Aircraft Maintenance License per 1 januari 2012 fors verhoogt. Het gaat hierbij om de Certfying Staff en Supporting Staff van Engineering & Maintenance, de vliegtuigonderhoudsdivisie van KLM. Afspraken daarover worden vastgelegd in een nieuwe groepsspecifieke bijlage van de cao.

Of een volledig akkoord bereikt wordt is nog even afwachten. Verschillende bonden bij KLM moeten hun leden nog raadplegen maar wij verwachten dat een akkoord een kwestie van tijd is.

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken