Skip to content

Nieuwsbericht 27 juni 2013

De Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici NVLT is zeer bezorgd over de toekomst van het vliegtuigonderhoud bij de KLM.

De NVLT, als erkende vakorganisatie die ruim 650 luchtvaart technici als lid heeft bij de vliegtuigonderhoudorganisaties van de KLM, geeft aan dat zij grote vraagtekens heeft bij de de nieuwe ‘holdingstructuur’ van de Air France-KLM group. De KLM ondernemingsraad, waarin ook een NVLT een zetel heeft, buigt zich vandaag over een van de belangrijkste adviesaanvraag, genaamd: ‘new phase of the group’ van afgelopen jaren. Haar oordeel zou wel eens een belangrijke stap kunnen betekenen voor de toekomst van de KLM als bedrijf maar ook voor de Air France-KLM group. De NVLT heeft de zorg of deze toekomst wel voor onze leden goed gaat uitpakken! De adviesaanvraag gaat over de uitbreiding in velerlei aspecten van de reeds bestaande Group Executive Committee GEC. De GEC gaat zich onder meer richten o.a. op de commercie, financiën, strategie en vlootontwikkeling. In de GEC welke zijn zetel heeft in Parijs gaan ca. 50-200 top managers van KLM en Air France plaatsnemen, zij bepalen en bewaken de strategie van de Air France-KLM group.

Men gaat strategische bedrijfsfuncties samenvoegen en commerciële functies met betrekking tot passage en vracht en onderhoud integreren alsmede synchroniseren en het zien te voorkomen van dubbele activiteiten en verantwoordelijkheden. Hetzelfde geldt voor ondersteunende functies.

Air France en KLM behouden vooralsnog hun eigen identiteit in Frankrijk en Nederland. Dat betekend dat voor de KLM en Air France, de vakbonden met haar zeggenschap en de ondernemingsraad met haar medezeggenschap er niets verandert. Het is juist de nieuw holdingstructuur waar de NVLT grote vraagtekens bij zet. Het feit over de onduidelijkheid hoe en door welke medezeggenschap en door welke bonden de GEC straks in juli gecontroleerd gaat worden is beangstigend.

Immers de medezeggenschap en in grote mate ook de zeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap en zeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken.

Zoals we nu weten gaat het strategische beleid en de daarbij horende besluiten in de GEC in Parijs bepaald en genomen worden. De door de KLM erkende vakbonden en ondernemingsraad hebben volgens het Franse recht geen enkele status en dus geen enkele invloed. Maar ook de Air France ondernemingsraad heeft geen enkele invloed op deze besluiten, Het Frans recht kent vrijwel geen invloed aan de medezeggenschap toe.

De bezorgdheid van de NVLT ligt in het feit dat er in de nieuwe structuur in de GEC één Franse directeur is aangesteld voor de vliegtuigonderhoudorganisaties van Air France en KLM en hij verantwoordelijk is voor het strategische beleid. De leden van de GEC, waaronder ook deze nieuwe directeur gaat vallen hebben hun belofte moeten geven dat zij van nu af aan alleen in het belang van de Air France-KLM group moeten gaan denken. Volgens de NVLT zou dit er toe kunnen gaan leiden dat de nieuwe directeur de strategische besluiten kan gaan nemen, dat vliegtuigonderhouds activiteiten verschoven kunnen worden tussen Nederland en of Frankrijk  maar ook naar andere landen zolang dit een positief resultaat oplevert voor de Air France-KLM group. Een mooi voorbeeld wat reeds door hem reeds  gerealiseerd is, is dat een groot gedeelte van de Airbus vloot van Air France in Casablanca door de joint venture ATI (dochter van Air France) en Royal Air Maroc wordt onderhouden. Air France–KLM heeft hierdoor het contract verkregen voor het componenten onderhoud van 30 Boeing 737 next generation vliegtuigen van verscheidene luchtvaartmaatschappijen. Naar de mening van de NVLT is deze ontwikkeling voor Air France-KLM group financieel zeer positief. Het feit ligt er wel dat onze Air France collegae luchtvaart technici het onderhoud aan de Airbus floot met het daaraan gerelateerde werkgelegenheid aspect kwijt zijn. De NVLT vreest dat de KLM Boeing 737 vloot in de toekomst op de nieuwe Boeing 737 onderhoudslijn in Marokko onderhouden gaat worden, dit kan ertoe gaan leiden dat onze leden bij de KLM hun werk zouden kunnen gaan verliezen.

Het NVLT bestuur.

Back To Top
Zoeken