Duurzaam Inzetbaarheidsbudget KLM cao grondpersoneel

Beste KLM leden, In het protocol cao Grondpersoneel 2018-2019 hebben we een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) afgesproken. Dit budget kunt u jaarlijks laten uitbetalen, Sparen voor een opleiding of vanaf volgend…

Lees meer

NVLT zoekt nieuwe kandidaten voor de medezeggenschap van KLM

Geachte NVLT leden, De huidige zittingstermijn van de OR loopt tot en met mei 2019 dit betekent dat er begin volgend jaar weer verkiezingen zullen zijn. Wij zijn op zoek…

Lees meer

Uitslag ledenraadpleging klm cao 2018-2019

Beste leden,   Het bestuur van de NVLT is verheugd dat de leden voor het onderhandelingsresultaat voor de grond CAO hebben gestemd. Hiermee hebben de Luchtvaarttechnici aangetoond dat zij hun…

Lees meer

Uitnodiging ledenraadpleging klm cao 9 okt

Beste NVLT leden,   Op 27 september jongstleden hebben de onderhandelingsdelegaties van de NVLT en de overige grondbonden – na 12 onderhandelingen - een gezamenlijk onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM…

Lees meer

klm protocol grond cao 2018-2019

Beste leden, Hieronder vindt u de protocol tekst klm grond cao 2018-2019. Op 9 oktober zal er een ledenraadpleging plaatsvinden waar wij de resultaten aan u zullen voorleggen. De uitnodiging…

Lees meer

Onderhandelingsresultaat klm cao

Beste leden,   Vandaag op 27 sept heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVLT een onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM. Wij willen op 9 oktober een ledenvergadering houden waar jullie over…

Lees meer