skip to Main Content

Afspraken met Transavia over verantwoord meevliegen

Beste NVLT‐leden bij Transavia, Per vandaag heeft de NVLT, mede namens de collega bonden, afspraken gemaakt met Transavia over het meevliegen voor technici. Wij zijn zeer tevreden dat nu zowel…

read more

Nieuw perspectief: “duurzame luchtvaart voor een sterk Nederland”

Verduurzaming, verdienvermogen en vestigingsklimaat Bijdrage luchtvaartsector door o.a. de bonden, organisaties en luchtvaartmaatschappijen aan het Regeerakkoord 2021 – 2025 propositie-v.d.-luchtvaartsctor-m.b.t.-duurzame-luchtvaart-sterk-NederlandDownload

read more

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2020/2021!

Beste leden, Het is gebruikelijk dat we een maal per jaar als vereniging een Algemene ledenvergadering houden. Door de corona crisis en niet fysiek bij elkaar kunnen komen hebben wij…

read more

KLM-plan 5 opkomsten voor deeltijders is duivels dilemma!

Beste NVLT-leden bij KLM, Op maandag 8 maart heeft KLM de medewerkers bij Ground Services geïnformeerd over haar besluit om vanaf het winterrooster in september 2021 deeltijders in te roosteren…

read more

Letter of the trade unions of KLM to the Vice President of the European Commisision Mrs. M. Vestager

European Commission To attention of Executive Vice President Mrs. M. Vestager Rue de la Loi 1049 Brussels Belgium February 12, 2021 Dear Madam Vice President of the European Commission, Dear…

read more

Teruggave/verschuiven van opgenomen verlof bij KLM

Beste leden, In de now 3 afspraken is het algemene verbod op teruggave/verschuiven van opgenomen MV dagen beëindigd en dat weer de (lokale) (vakantie)regelingen/beleid gelden. Hieraan is gekoppeld dat de…

read more
Back To Top
Zoeken