skip to Main Content

Uitslag ledenraadpleging klm cao 2018-2019

Beste leden,   Het bestuur van de NVLT is verheugd dat de leden voor het onderhandelingsresultaat voor de grond CAO hebben gestemd. Hiermee hebben de Luchtvaarttechnici aangetoond dat zij hun…

Lees meer

Uitnodiging ledenraadpleging klm cao 9 okt

Beste NVLT leden,   Op 27 september jongstleden hebben de onderhandelingsdelegaties van de NVLT en de overige grondbonden – na 12 onderhandelingen - een gezamenlijk onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM…

Lees meer

klm protocol grond cao 2018-2019

Beste leden, Hieronder vindt u de protocol tekst klm grond cao 2018-2019. Op 9 oktober zal er een ledenraadpleging plaatsvinden waar wij de resultaten aan u zullen voorleggen. De uitnodiging…

Lees meer

Onderhandelingsresultaat klm cao

Beste leden,   Vandaag op 27 sept heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVLT een onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM. Wij willen op 9 oktober een ledenvergadering houden waar jullie over…

Lees meer

Uitnodiging themamiddag stichting HUFAG 10 oktober

De stichting HUFAG organiseert op 10 oktober 2018 een themamiddag over Work as Done / Work as Imagined. Twee termen die door Professor Erik Hollnagel zijn geïntroduceerd in de veiligheidswereld…

Lees meer

update KLM cao onderhandling 19 september 2018

Beste leden, Hierbij wil ik u meenemen in de voortgang van het cao-proces. Woensdag heeft alweer de 11e cao-onderhandeling dag plaatsgevonden, door verschillende agenda’s van betrokken partijen zijn wij niet…

Lees meer
Back To Top